Informatie over de stages

Stagebureau Ergotherapie

De opleiding Ergotherapie kent verschillende mogelijkheden om als ergotherapeut in opleiding (i.o.) in contact te komen met de concrete ‘ergotherapiepraktijk’. Deze mogelijkheden variëren van een beroepsoriëntatie in het eerste jaar en een werkbezoek in het tweede jaar tot een lange stage van 20 weken in jaar 3 en jaar 4. Een beknopte toelichting op deze mogelijkheden leest u hieronder.

De beroepsoriëntatie

Deze stage wordt georganiseerd in het eerste jaar (propedeuse) van de opleiding en duurt een week (minimaal 24 uur). De student loopt mee met een ergotherapeut en ziet zoveel mogelijk aspecten van de dagelijkse praktijk van de ergotherapeut.

De beroepsoriëntatie is kort, maar een wezenlijk onderdeel van de opleiding. Op basis van de beroepsoriëntatie krijgt de student namelijk een indruk van het beroep, bijbehorende beroepscompetenties, Dit draag bij aan het besluit of de student op zijn/haar/diens plek is op de opleiding ergotherapie.

Bij de beroepsoriëntatie is het ook mogelijk om taken aan 3e en 4e jaars ergotherapeuten i.o. te delegeren. Zij kunnen bijvoorbeeld de eerstejaars studenten begeleiden en voorzien van feedback.

Werkbezoeken

In het tweede jaar van de opleiding, in semester 2, worden ergotherapeuten i.o. gevraagd in afstemming met het praktijkadres waar men op dat moment stage volgt, een werkbezoek voor tweedejaars studenten te organiseren. Het werkbezoek duurt i.h.a. een dagdeel en geeft studenten wederom een breder beeld van het beroep en competenties. Daarnaast biedt het werkbezoek input voor de voorbereiding op de hoofdstage in het derde jaar.

Hoofdstages

De ergotherapeut in opleiding (i.o.) volgt in de hoofdfase van de opleiding 2 stages van elk 20 weken in de beroepspraktijk. Hierbij vindt in ieder geval de eerste stage plaats onder directe begeleiding van een ergotherapeut die werkt in de betreffende beroepspraktijk.

Stage 1

De eerste stage vindt plaats in jaar 3. Afhankelijk van de route die de ergotherapeut i.o. kiest, vindt de stage plaats in het eerste of tweede semester (september – februari / februari – juli). In het andere semester volgt de ergotherapeut i.o. een minor.

De ergotherapeut i.o. is bij voorkeur zoveel als mogelijk (28 – 32 uur/week) aanwezig op het praktijkadres.

Onderwijs tijdens stage 1

De Kick-off bijeenkomst voor de stageperiode Stage 1, is op de eerste vrijdag van het semester. Daarna vinden verder begeleide intervisiebijeenkomsten plaats op de vrijdag (gemiddeld 7-8 per semester). De ergotherapeuten i.o. organiseren zelf (wekelijks) onbegeleide bijeenkomsten met de stagegroep – als het kan en lukt, bij voorkeur op de diverse ‘eigen’ praktijkadressen. Dit is afhankelijk van de mogelijkheden van alle betrokkenen.

De kick-off wordt virtueel voorbereid. Ergotherapeuten i.o. volgen een virtueel hoorcollege dat gaat over zelfregulerend leren. Ergotherapeuten i.o. bekijken met elkaar het virtueel werkcollege en maken vervolgens een start met of werken verder aan hun stageplan.

Afstudeerstage

De afstudeerstage maakt onderdeel uit van het afstudeerjaar en is in het vierde jaar van de opleiding. Ook nu, afhankelijk van de studieroute van de ergotherapeut i.o., vindt deze plaats in het eerste of tweede semester (september – februari / februari – juli). In het andere semester werkt de ergotherapeut i.o. aan het afstudeerproject (praktijkgericht onderzoek).

De ergotherapeut i.o. is gemiddeld 36 uur per week ‘aanwezig’ op het praktijkadres. Deze norm is afhankelijk van de mogelijkheden van het praktijkadres maar is in principe in ieder geval minimaal 32 uur.

Onderwijs tijdens afstudeerstage

Begeleide intervisiebijeenkomsten (gemiddeld 7-8 per semester) zijn altijd op vrijdag.

De ergotherapeuten i.o. treffen elkaar in een onbegeleide bijeenkomst voorafgaand en aansluitend aan de begeleide bijeenkomst met de stagegroep. Deze onbegeleide bijeenkomsten zijn geroosterd voor de ergotherapeuten i.o., er is een ruimte beschikbaar voor hen in het Nicolaes Tulphuis (‘de opleiding’).­­

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 15 december 2022