FAQ

Stagebureau Ergotherapie

U begeleidt en leidt de ergotherapeut i.o. op in de ontwikkeling naar een beginnend zorgprofessional en biedt hiertoe faciliteiten binnen uw specifieke beroepscontext. Ten behoeve van de ontwikkeling heeft u minimaal één uur per week een begeleidingsgesprek. Daarnaast geeft u (on)gevraagd feedback op de ontwikkeling, rapportages en praktijksituaties.

De ergotherapeut i.o. werkt tijdens de stage samen met collega ergotherapeuten i.o. in een stagegroep. De stagegroep komt gemiddeld 1x per 3 weken bij elkaar om essentiële zaken die in de stage aan de orde zijn te bespreken, elkaar te ondersteunen en kennis te delen. De begeleiding vanuit de opleiding wordt gegeven door een docentbegeleider. Gedurende de specifieke stageperiode van de ergotherapeut i.o. is de docentbegeleider de contactpersoon. Algemene vragen kunt u stellen aan het stagebureau (zie contact). De opleiding is eindverantwoordelijk voor de beoordeling van de stageperiode.

In het algemeen ontvangen ergotherapeuten i.o. een stagevergoeding. Dit is o.a. afhankelijk van de CAO van de betreffende zorgbranche. Valt uw organisatie niet onder een specifieke CAO dan is het aan u om te besluiten of u werkt met stagevergoedingen.

Er is een stageovereenkomst tussen de opleiding, het betreffende praktijkadres en de ergotherapeut in opleiding. Hierin staat informatie over werktijden, werkdagen en verantwoordelijkheden.

Als je bent afgestudeerd na juni 2012 en je wilt een AGB-code aanvragen, dan is dit bericht voor jou. Om een AGB-code aan te vragen bij Vektis is het belangrijk om de volgende werkwijze te hanteren:

Stap 1: Selecteer 88-Ergotherapeuten
Stap 2: Selecteer 8800-Ergotherapeuten
Stap 3: Doorloop de stappen m.b.t. ‘Lidmaatschap beroepsvereniging of kwaliteitsregister’ en ‘Diploma’s’
Stap 4: Vink bij optioneel onder ‘Lidmaatschap beroepsvereniging of kwaliteitsregister’ aan: KP kwaliteitsgeregistreerd met bekwaamheid Directe Toegang.*
Stap 5: Maak vervolgens de aanvraag af door de gevraagde informatie in te vullen

* In het register van Kwaliteitsregister Paramedici krijgen Ergotherapeuten wie het diploma vanaf juni 2012 hebben behaald automatisch de aantekening ‘Directe toegankelijkheid.’ Dit is terug te zien op de website www.kwaliteitsregisterparamedici.nl onder het kopje ‘registers raadplegen’. Door Stap 4 aan te vinken, weet Vektis dat voldaan is aan de voorwaarden voor DTE.

Mocht het niet lukken om met deze werkwijze de AGB-code aan te vragen, neem dan contact op met beleid@ergotherapie.nl. Wij zullen contact opnemen met Vektis.

Neem vooral contact op met het stagebureau! Als uitgangspunt bij een dergelijke situatie hanteren we ‘er zijn vele wegen die naar Rome leiden’. In gesprek met elkaar wordt gekeken naar welke mogelijkheden er wel zijn. Te denken valt aan een combinatiestage met een andere organisatie; combinatie met andere activiteiten die voor uw organisatie relevant zijn, passend zijn bij de uitgangspunten van de stage; flexibiliteit wat betreft stagedagen, etc.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 13 september 2022