FAQ

Stagebureau Ergotherapie

Vast onderdeel van de begeleiding op de werkplek is een wekelijks begeleidingsgesprek van een uur. Daarnaast geeft u feedback op opdrachten en praktijksituaties.

De opleiding biedt de ergotherapeut in opleiding gedurende een dag per week supervisie, intervisie en flankerend onderwijs.

Vaak krijgen stagiairs tijdens de stage een stagevergoeding, aangezien ze echt een bijdrage kunnen leveren aan de organisatie.

Er is een stageovereenkomst tussen de opleiding, het betreffende praktijkadres en de ergotherapeut in opleiding. Hierin staat informatie over werktijden, werkdagen en verantwoordelijkheden.

Als je bent afgestudeerd na juni 2012 en je wilt een AGB-code aanvragen, dan is dit bericht voor jou. Om een AGB-code aan te vragen bij Vektis is het belangrijk om de volgende werkwijze te hanteren:

Stap 1: Selecteer 88-Ergotherapeuten
Stap 2: Selecteer 8800-Ergotherapeuten
Stap 3: Doorloop de stappen m.b.t. ‘Lidmaatschap beroepsvereniging of kwaliteitsregister’ en ‘Diploma’s’
Stap 4: Vink bij optioneel onder ‘Lidmaatschap beroepsvereniging of kwaliteitsregister’ aan: KP kwaliteitsgeregistreerd met bekwaamheid Directe Toegang.*
Stap 5: Maak vervolgens de aanvraag af door de gevraagde informatie in te vullen

* In het register van Kwaliteitsregister Paramedici krijgen Ergotherapeuten wie het diploma vanaf juni 2012 hebben behaald automatisch de aantekening ‘Directe toegankelijkheid.’ Dit is terug te zien op de website www.kwaliteitsregisterparamedici.nl onder het kopje ‘registers raadplegen’. Door Stap 4 aan te vinken, weet Vektis dat voldaan is aan de voorwaarden voor DTE.

Mocht het niet lukken om met deze werkwijze de AGB-code aan te vragen, neem dan contact op met beleid@ergotherapie.nl. Wij zullen contact opnemen met Vektis.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 13 december 2021