De ergotherapeut in opleiding

Stagebureau Ergotherapie

De ergotherapeut i.o. solliciteert bewust in uw organisatie en deze beroepscontext. U wordt verzocht een vacaturetekst aan te leveren voor in de database. Zodra u in contact bent met het stagebureau ontvangt u hiervoor een format.

Op het moment dat de ergotherapeut i.o. is aangenomen en daadwerkelijk stage bij u gaat lopen, bereidt de ergotherapeut i.o. zich voor door het schrijven van een concept stageplan (o.a. leerwensen en globale doelen).

Dit plan is dynamisch en wordt –afhankelijk van de afspraken, regelmatig bijgesteld. Naarmate de stage vordert mag er redelijkerwijs verwacht worden dat de ergotherapeut i.o. in toenemende mate in staat is zelf de regie te nemen over de stage en zijn/haar leerproces.

Ondersteuning vanuit de opleiding

De intervisiebijeenkomsten vinden zoals eerder gemeld altijd plaats op vrijdag, ca. 1x per drie weken. De ergotherapeut i.o. participeert in een stagegroep welke begeleid wordt door een docentbegeleider. De stagegroep is in het algemeen een gemêleerde groep, waarin minimaal één zelfde stagecontext vertegenwoordigd is.

Certificaat Kwaliteitsregister Paramedici

Als de tussenevaluatie heeft plaatsgevonden ontvangt u een certificaat ten behoeve van het Kwaliteitsregister Paramedici waarin omschreven staat dat u in de betreffende periode een ergotherapeut i.o. van onze opleiding heeft begeleid. U kunt dit certificaat gebruiken ten behoeve van uw (her)registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 13 december 2021