Voorbeelden

Projectbureau Ergotherapie

Reacties opdrachtgevers

Al enkele jaren voeren ergotherapeuten in opleiding, naar tevredenheid, opdrachten uit vanuit het werkveld. Uit reacties van eerdere opdrachtgevers blijkt dat onze ergotherapeuten in opleiding goed in staat zijn vraagstellingen adequaat uit te voeren.

  • Basisschool

De ergotherapeuten in opleiding hebben echt de kinderen in hun kracht gezet en zijn gezamenlijk gaan kijken welke mogelijkheden er waren om vaardigheden eigen te maken.

  • Oma’s soep

De ergotherapeuten in opleiding hebben structurele contactmomenten aan onze deelnemende ouderen geboden en hen ondersteunt en versterkt in het verder gaan met de activiteit. Naast deze ondersteuning hebben ze onze ouderen tijdens de dagbestedingen een geweldige en zorgeloze tijd geboden.

  • New Dutch Connections

De ergotherapeuten in opleiding hebben samen met de vluchtelingen gekeken waar zij behoefte aan hebben. Door hun ondersteuning weten ze meer de weg te vinden in de Nederlandse maatschappij en is een stuk vereenzaming voorkomen.

  • GGD Amsterdam

Ergotherapeuten in opleiding hebben uitstekend met verschillende samenwerkingspartners samengewerkt, contacten gelegd en bijeenkomsten georganiseerd om een groep ouderen te ondersteunen en versterken bij het voorkomen van vallen.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 16 april 2024