Opdrachten en projecten

Gedurende de gehele opleiding werken studenten met opdrachten en projecten uit en in de praktijk. Dit maakt het voor u mogelijk om verschillende type opdrachten en projecten aan te bieden (studiejaar en niveau, docentbegeleiding, studenturen, grootte en tijdsplanning).

Welke type opdrachten en projecten zijn mogelijk?

Wanneer u een opdracht aanmeldt bij het projectbureau, denken wij graag met u mee om een zo duidelijk mogelijke vraagstelling voor de studenten te formuleren en zorgen wij voor een match tussen student(en) en opdracht. De duur en aard van de opdracht is afhankelijk van het onderwijskader waarbinnen de studenten de opdracht uitvoeren. Meer informatie over de verschillende soorten opdrachten en projecten vind u in onderstaand schema.

Type opdracht Studiejaar Tijdsplanning Begeleiding docent Uren per student

Praktijkleren 1

Activiteiten en opdrachten gericht op doelgroepencontact.

Opdracht (.doc)

1e jaar Kleine opdrachten: kan ieder moment beginnen en eindigen. Grote opdrachten: max. 15 weken Docent- ondersteuning tijdens groepsbijeenkomsten Kleine opdracht: Afhankelijk van opdracht.
Grote opdracht: ca. 4 uur per week.

Praktijkleren 2

Opdracht (.doc)

2e jaar Kleine opdrachten: kan ieder moment beginnen en eindigen. Grote opdrachten: max 15 weken Docent- ondersteuning tijdens groepsbijeenkomsten Kleine opdracht: afhankelijk van opdracht.
Grote opdracht: ca. 8 uur per week.

Deskundigheidsbevordering (vrije studiepunten)

Opdracht (.doc)

3e en 4e jaar Kan ieder moment beginnen en eindigen. Geen docent-ondersteuning Afhankelijk van opdracht
(4 tot max. 56 uur)

Afstudeerprojecten

Opdracht (.doc)

4e jaar 20 weken (sept tot jan of feb tot juni) Docent is projectcoach 40 uur per week

U kunt direct een aanvraag indienen door het invullen van één van de vier opdrachtformulieren in het schema. Het projectbureau neemt contact met u op om de aanvraag verder uit te werken. Mocht u voorafgaand aan het invullen van een formulier willen overleggen voor welke van de vijf onderwijsonderdelen uw opdracht of project geschikt is, neem dan gerust eerst telefonisch of per e-mail contact op. Na overleg kunt u, zo nodig in overleg met ons, het juiste formulier invullen.

Aan een opdracht of project is geen loon of urenvergoeding verbonden. Studenten werken aan hun competentieontwikkeling en uw vraagstuk krijgt een passende uitwerking. Een win-win situatie.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 29 augustus 2022