Sportkunde Stagebureau

Met een stagiair van Sportkunde - leerroute Sport, Management en Ondernemen (SM&O) haalt u een student binnen die op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen binnen dit vakgebied. De stagiair zelf doet interessante ervaring op en kan opgedane kennis en vaardigheden toetsen aan de praktijk.

Stageopdrachten

Jaar 1 en 2

In jaar 1 en 2 is de inhoud van de stage(projecten) op operationeel niveau. De activiteiten richten zich op het aansturen van een beperkt aantal primaire bedrijfsprocessen. Het betreft opdrachten die de student op korte termijn kan realiseren. Tijdens het 1e studiejaar organiseert de student tijdens zijn of haar stage (1 dag per week) een evenement.

In het 2e jaar beslaat de stageperiode 1 blok van 10 weken (blok 2 of 4), 4 dagen per week). De student loopt in die 10 weken een 'projectstage’. Studenten lopen stage bij een vooraf gekozen non-profit of een profit sportorganisatie. De betreffende organisatie zorgt ervoor dat de student een project kan uitvoeren in 4 dagen per week gedurende een periode van 10 weken. Een andere mogelijkheid is dat de student een deel van een groot project kan realiseren. In dat geval wordt de stage opgesplitst in 2 blokken voor 2 verschillende stagiairs.

Jaar 3 en 4

De stages van het 3e en 4e jaar hebben een strategisch niveau; het betreft complexere bedrijfsprocessen over langere tijd. Behalve primaire processen spelen hierbij ook bestuursprocessen een grote rol. In het 4e jaar verwacht de opleiding van een student dat hij of zij vanuit een eigen visie de praktijk tegemoet treedt en vernieuwende wegen inslaat. De uitdagingen waarvoor studenten komen te staan, zijn 'real life' en voeren zij ook als zodanig uit. Papieren plannen zijn niet genoeg.

In het 3e en 4e jaar is het studieprogramma zo flexibel dat de student in overleg met het stagebedrijf afspraken kan maken over zijn of haar inzet. Dat variëert van 1 tot 5 dagen per week. Een Sportkundestudent loopt tijdens zijn of haar opleiding ongeveer 30 procent van de totale opleidingsduur stage. Studenten mogen zowel bij een non-profit (sport)organisatie als een profit (sport)organisatie stage lopen.

Aanmelden stageopdracht

 • Download het stage-aanmeldformulier.
 • Mail het ingevulde aanmeldformulier naar stage.smo@hva.nl.
 • Na ontvangst van het aanmeldformulier beoordeelt het stagebureau uw aanvraag en nemen wij contact met u op over de geschiktheid van de stageopdracht.
 • Indien uw stageopdracht wordt goedgekeurd, nemen wij uw stageopdracht op in ons digitale stagesysteem Centuri.

Criteria stage-organisatie en stagebegeleider

De stage-organisatie:

 • opereert binnen 'de wereld van de sport'. De stage-opdracht vindt ook plaats binnen dit speelveld.
 • heeft een werkplek binnen de organisatie voor student. Minimaal 75% van de stage vindt plaats op locatie.
 • is geen amateurvereniging en/of vrijwilligersorganisatie (tenzij aantoonbaar een professionele organisatie waarbij overdag (betaalde) krachten werkzaam zijn). Dit is alleen van toepassing voor de stage in het 2e studiejaar.
 • heeft minimaal 3 personen (betaald) in dienst.
 • moet aantoonbaar voldoende representatieve operationele -op hbo niveau jaar 2- werkzaamheden aanbieden.

De stagebegeleider heeft:

 • minimaal hbo-werk- en/of denkniveau
 • minimaal 3 jaar ervaring als sportmanager

Aantal stagiaires

 • Om de kwaliteit van de stages te waarborgen, mogen bij een organisatie maximaal 2 studenten tegelijkertijd stage lopen.
 • Het stagebureau kan hiervan afwijken als u daar een goed gemotiveerde reden voor heeft. Dat beoordeelt het stagebureau.
 • Als een derde student stage mag lopen bij uw organisatie, dan mag deze student niet begeleid worden door een iemand die al 2 studenten onder zijn of haar hoede heeft.
 • De opleiding hanteert bovenstaande regel zodat onze studenten goede begeleiding krijgen tijdens hun stage.

Stageperioden Sportkunde - leerroute SM&O

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Begin sept - half nov half nov - eind jan begin feb - half apr half apr - begin jul
Jaar 1 Geen stage Organiseren event voor externe opdrachtgever (1 dag p.w.)
Jaar 2 Geen stage Operationele (project)stage bij sportorganisatie (10 weken, 4 dagen p.w.) Geen stage Operationele (project)stage bij sportorganisatie (10 weken, 4 dagen p.w.)
Jaar 3 Geen stage Strategische stage bij sportorganisatie (20 weken, 5 dagen p.w.)
Jaar 4 Strategische stage bij sportorganisatie (20 weken, 5 dagen p.w.) Afstudeerstage bij sportorganisatie (20 weken, 5 dagen p.w.)

Contact stagebureau Sportkunde

Diana Liefting
Telefoon: 06 211 57 703
E-mail: stage.smo@hva.nl

Adres

Faculteit Bewegen, Sport en Voeding
Dr. Meurerlaan 8
1067 SM Amsterdam

Stage internationale student

Heeft u een stageplek voor een internationale student van de HvA-opleiding Sport Studies - track ISMB? Lees dan de informatie over Sport Studies stages .

Consultancy Challenge 2e jaar

In blok 2 en 4 starten 2e jaars Sportkunde-studenten met hun Consultancy Challenge. Tijdens deze Challenge geven studenten advies over een vraagstuk dat leeft bij een sportorganisatie of vereniging. Dat advies geven zij op basis van zelf uitgevoerd onderzoek. Denk hierbij aan advies over het verbeteren van tevredenheid van (bijvoorbeeld) leden, klanten, vrijwilligers of medewerkers. Advies over product/diensthaalbaarheid en potentiële klantbehoeften, of advies over het aanpassen van de concurrentiepositie, het imago, de marketing of de aanpak van social media marketing.

Studenten nemen bij uw organisatie een opdracht aan. Zij voeren geen stage uit, maar werken ongeveer 1 dag in de week aan de opdracht. Het is niet nodig dat zij bij uw organisatie over een werkplek beschikken.

Studenten werken als duo aan de opdracht. Uw ondersteuning betreft circa 10-12 uur inspanning gedurende de periode van een van de genoemde blokken.

Mocht u meer informatie wensen over de Consultancy Challenge of een opdracht willen aanleveren, neem dan contact op met Wilko de Graaf (w.de.graaf@hva.nl).

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 21 maart 2024