Hogeschool van Amsterdam

Sportkunde Stagebureau

Met een stagiair van Sportkunde - leerroute Sport, Management en Ondernemen (SM&O) haalt u een student binnen die op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen binnen dit vakgebied. De stagiair zelf doet interessante ervaring op en kan opgedane kennis en vaardigheden toetsen aan de praktijk.

In de eerste twee studiejaren ligt de inhoud van de stage(projecten) op een operationeel niveau; de activiteiten richten zich op het aansturen van een beperkt aantal primaire bedrijfsprocessen. Het betreft opdrachten die de student op korte termijn kan realiseren. De stages van het derde en vierde jaar hebben een strategisch niveau; het betreft complexere bedrijfsprocessen over langere tijd. Studenten mogen zowel bij een non-profit (sport)organisatie als een profit (sport)organisatie stage lopen.

Semester 1: begin september tot en met eind januari
Semester 2: begin februari tot en met eind juni

Eerste en tweede jaar

De operationele stages in het eerste en tweede jaar richten zich op het aansturen van korte termijnbedrijfsprocessen. Tijdens het eerste studiejaar organiseert de student tijdens zijn of haar stage (één dag per week) een evenement.

In het tweede jaar bestaat de stageperiode (twee dagen in de week ) uit twee semesters (september t/m januari en februari t/m juni). De student doet het ene semester een 'project en organisatie' stage en het andere semester een 'onderzoek en advies' stage. Studenten lopen stage bij een non-profit of een profit sportorganisatie.

Download stagebrochure 2e jaar (pdf)

Derde en vierde jaar

De stages van het derde- en vierde jaar zijn meer strategisch: de student verdiept zich over langere tijd in complexere bedrijfsprocessen. Behalve primaire processen spelen hierbij ook bestuursprocessen een grote rol. In het vierde jaar verwacht de opleiding dat een student dat hij of zij vanuit een eigen visie de praktijk tegemoet treedt en vernieuwende wegen inslaat.

De uitdagingen waarvoor studenten komen te staan, zijn 'real life' en voeren zij ook als zodanig uit. Papieren plannen zijn niet genoeg. In het derde en vierde jaar is het studieprogramma zelfs zo flexibel dat de student in overleg met het stagebedrijf afspraken kan maken over zijn of haar inzet. Dat variëert van één tot vijf dagen per week. Een Sportkundestudent loopt tijdens zijn of haar opleiding ongeveer dertig procent van de totale opleidingsduur stage. 

Download stagebrochure 3e en 4e jaar (pdf)

Stageperiodes 

Download overzicht stageperiodes Sportkunde - leerroute SM&O

AANMELDEN STAGEOPDRACHT

Heeft u een geschikte stageopdracht voor een Sportkunde-student? Download het stage-aanmeldformulier en mail het ingevulde document naar stage.smo@hva.nl.

Na ontvangst van het aanmeldformulier beoordeelt het stagebureau uw aanvraag. Diana Liefting van het stagebureau neemt contact met u op als zij meer informatie nodig heeft over de stage of als zij de opdracht niet opneemt in het stageaanbod voor studenten. 

Als het stagebureau uw opdracht goedkeurt dan neemt Diana Liefting uw opdracht op het in het digitale stagesysteem Centuri. 

STAGEPERIODEN

Semester 1: begin september tot en met eind januari (aanmelden in Centuri vóór 1 mei)
Semester 2: begin februari tot en met eind juni (aanmelden vóór 1 november)

Contactgegevens stagebureau Sportkunde - leerroute SM&O

Diana Liefting
Telefoon: 020 - 5953443
E-mail: stage.smo@hva.nl

Stage internationale student

Heeft u een stageplek voor een internationale student van de HvA-opleiding Sport Studies - track ISMB? Bekijk dan de pagina over Sport Studies stages op onze Engelstalige website

Adres stagebureau Sportkunde

Faculteit Bewegen, Sport en Voeding
Dr. Meurerlaan 8
1067 SM Amsterdam

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 10 december 2019