Sportkunde Stagebureau

Met een stagiair van Sportkunde - leerroute Sport, Management en Ondernemen (SM&O) haal je een student binnen die op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen binnen dit vakgebied. De stagiair zelf doet interessante ervaring op en toetst opgedane kennis en vaardigheden aan de praktijk.

Stageopdrachten

Jaar 1 en 2

In jaar 1 en 2 is de inhoud van de stage(projecten) op operationeel niveau. De activiteiten richten zich op het aansturen van een beperkt aantal primaire bedrijfsprocessen. Het betreft opdrachten die een student op korte termijn kan realiseren.

 • In jaar 1 werken studenten tijdens hun stage 1 dag per week aan de organisatie van een evenement.
 • In jaar 2 doen studenten een projectstage bij een vooraf gekozen (non-)profit of sportorganisatie. De stageperiode betreft 1 blok van 10 weken, 4 dagen per week. Een andere mogelijkheid is dat de student een deel van een groot project realiseert. In dat geval wordt de stage opgesplitst in 2 blokken voor 2 verschillende stagiaires.

Jaar 3 en 4

De stages van het 3e en 4e jaar hebben een strategisch niveau; het betreft complexere bedrijfsprocessen over langere tijd. Behalve primaire processen spelen hierbij ook bestuursprocessen een grote rol. In het 4e jaar verwacht de opleiding dat studenten vanuit een eigen visie de praktijk tegemoet treden en vernieuwende wegen inslaan. De uitdagingen waarvoor studenten komen te staan, zijn 'real life' en voeren zij ook als zodanig uit. Papieren plannen zijn onvoldoende.

In het 3e en 4e jaar is het studieprogramma zo flexibel dat studenten in overleg met het stagebedrijf afspraken maken over hun inzet. Dat varieert van 1 tot 5 dagen per week. Een Sportkundestudent loopt tijdens de opleiding ongeveer 30 procent van de totale opleidingsduur stage. Dit mag zowel bij een non-profit (sport)organisatie als een profit (sport)organisatie.

Aanmelden stageopdracht

 • Download het stage-aanmeldformulier.
 • Mail het ingevulde aanmeldformulier naar stage.smo@hva.nl.
 • Na ontvangst van het aanmeldformulier beoordeelt het stagebureau je aanvraag en nemen wij contact met je op over de geschiktheid van de stageopdracht.
 • Indien je stageopdracht wordt goedgekeurd, nemen wij je stageopdracht op in ons digitale stagesysteem Centuri.

Criteria stageorganisatie

De stageorganisatie:

 • opereert binnen 'de wereld van de sport'. De stage-opdracht vindt ook plaats binnen dit speelveld.
 • heeft een werkplek binnen de organisatie voor de student. Minimaal 75% van de stage vindt plaats op locatie.
 • is geen amateurvereniging en/of vrijwilligersorganisatie (tenzij aantoonbaar een professionele organisatie waarbij overdag (betaalde) krachten werken). Dit is alleen van toepassing voor de stage in het 2e studiejaar.
 • heeft minimaal 3 personen (betaald) in dienst.
 • moet aantoonbaar voldoende representatieve operationele werkzaamheden op hbo-niveau jaar 2 aanbieden.

Criteria stagebegeleider

De stagebegeleider heeft:

 • minimaal hbo-werk- en/of denkniveau.
 • minimaal 3 jaar ervaring als sportmanager.

Aantal stagiaires

 • Om de kwaliteit van de stages te waarborgen, mogen bij een organisatie maximaal 2 studenten tegelijkertijd stage lopen.
 • Het stagebureau kan hiervan afwijken als je daar een goed gemotiveerde reden voor hebt. Dat beoordeelt het stagebureau.
 • Als een derde student stage mag lopen bij je organisatie, dan mag deze student niet begeleid worden door een medewerker die al 2 studenten begeleidt.
 • De opleiding hanteert bovenstaande regel zodat onze studenten goede begeleiding krijgen tijdens hun stage.

Stageperioden Sportkunde - leerroute SM&O

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Begin sept - half nov half nov - eind jan begin feb - half apr half apr - begin jul
Jaar 1 Geen stage Organiseren event voor externe opdrachtgever (1 dag p.w.)
Jaar 2 Geen stage Operationele (project)stage bij sportorganisatie (10 weken, 4 dagen p.w.) Geen stage Operationele (project)stage bij sportorganisatie (10 weken, 4 dagen p.w.)
Jaar 3 Geen stage Strategische stage bij sportorganisatie (20 weken, 5 dagen p.w.)
Jaar 4 Strategische stage bij sportorganisatie (20 weken, 5 dagen p.w.) Afstudeerstage bij sportorganisatie (20 weken, 5 dagen p.w.)

Contact stagebureau Sportkunde

Diana Liefting
Telefoon: 06 211 57 703
E-mail: stage.smo@hva.nl

Adres

Faculteit Bewegen, Sport en Voeding
Dr. Meurerlaan 8
1067 SM Amsterdam

Stage internationale student

Heb je een stageplek voor een student van de Engelstalige HvA-opleiding Sport Studies - track ISMB? Lees dan alle informatie over Sport Studies stages .

Consultancy Challenge 2e jaar

In blok 2 en 4 starten tweedejaarsstudenten Sportkundestudenten met hun Consultancy Challenge. Tijdens deze Challenge geven studenten advies over een vraagstuk dat leeft bij een sportorganisatie of vereniging. Dat advies geven zij op basis van zelf uitgevoerd onderzoek.

Voorbeelden

 • Advies over het verbeteren van tevredenheid van (bijvoorbeeld) leden, klanten, vrijwilligers of medewerkers.
 • Advies over product/diensthaalbaarheid en potentiële klantbehoeften
 • Advies over het aanpassen van de concurrentiepositie, het imago, de marketing of de aanpak van social media marketing.

Praktische informatie

 • Studenten nemen bij de organisatie een opdracht aan. Zij voeren geen stage uit, maar werken ongeveer 1 dag per de week aan de opdracht.
 • Studenten hebben geen werplek nodig bij de organisatie.
 • Studenten werken als duo aan de opdracht.
 • De ondersteuning vanuit de organisatie betreft circa 10-12 uur tijdens blok 2 of 4 van het tweede studiejaar.

Wil je meer informatie over de Consultancy Challenge of direct een opdracht aanleveren? Neem neem dan contact op met Wilko de Graaf, e-mail: w.de.graaf@hva.nl.

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 4 juli 2024