Hogeschool van Amsterdam

Sportkunde Stagebureau

Met een stagiair van Sportkunde - leerroute Sport, Management en Ondernemen (SM&O) haalt u een student binnen die op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen binnen dit vakgebied. De stagiair zelf doet interessante ervaring op en kan opgedane kennis en vaardigheden toetsen aan de praktijk.

Stageopdrachten

Jaar 1 en 2

In jaar 1 en 2 ligt de inhoud van de stage(projecten) op operationeel niveau; de activiteiten richten zich op het aansturen van een beperkt aantal primaire bedrijfsprocessen. Het betreft opdrachten die de student op korte termijn kan realiseren. Tijdens het 1e studiejaar organiseert de student tijdens zijn of haar stage (1 dag per week) een evenement.

In het 2e jaar bestaat de stageperiode (2 dagen in de week ) uit 2 semesters (september t/m januari en februari t/m juni). De student doet het ene semester een 'project en organisatie' stage en het andere semester een 'onderzoek en advies' stage. Studenten lopen stage bij een non-profit of een profit sportorganisatie.

Download stagebrochure 2e jaar (pdf)

Jaar 3 en 4

De stages van het 3e en 4e jaar hebben een strategisch niveau; het betreft complexere bedrijfsprocessen over langere tijd. Behalve primaire processen spelen hierbij ook bestuursprocessen een grote rol. In het 4e jaar verwacht de opleiding van een student dat hij of zij vanuit een eigen visie de praktijk tegemoet treedt en vernieuwende wegen inslaat. De uitdagingen waarvoor studenten komen te staan, zijn 'real life' en voeren zij ook als zodanig uit. Papieren plannen zijn niet genoeg.

In het 3e en 4e jaar is het studieprogramma zo flexibel dat de student in overleg met het stagebedrijf afspraken kan maken over zijn of haar inzet. Dat variëert van één tot vijf dagen per week. Een Sportkundestudent loopt tijdens zijn of haar opleiding ongeveer 30 procent van de totale opleidingsduur stage. Studenten mogen zowel bij een non-profit (sport)organisatie als een profit (sport)organisatie stage lopen.

Download stagebrochure 3e en 4e jaar (pdf)

Aanmelden stageopdracht

  • Download het stage-aanmeldformulier.
  • Mail het ingevulde aanmeldformulier naar stage.smo@hva.nl.
  • Na ontvangst van het aanmeldformulier beoordeelt het stagebureau uw aanvraag en nemen wij contact met u op over de geschiktheid van de stageopdracht.
  • Indien uw stageopdracht wordt goedgekeurd, nemen wij uw stageopdracht op in ons digitale stagesysteem Centuri.

Aantal stagiaires

Om de kwaliteit van de stages te kunnen waarborgen, mogen bij een organisatie maximaal 2 studenten tegelijkertijd stage lopen. Het stagebureau kan hiervan afwijken als u daar een goed gemotiveerde reden voor heeft. Dat beoordeelt het stagebureau. Als een derde student stage mag lopen bij uw organisatie, dan mag deze student niet begeleid worden door een iemand die al 2 studenten onder zijn of haar hoede heeft. De opleiding hanteert deze regel zodat onze studenten goede begeleiding krijgen tijdens hun stage.

Stageperioden

Semester 1: begin september tot en met eind januari
Semester 2: begin februari tot en met eind juni

Download overzicht stageperiodes Sportkunde - leerroute SM&O

Contact stagebureau Sportkunde

Diana Liefting
Telefoon: 020 - 595 344 3
E-mail: stage.smo@hva.nl

Adres

Faculteit Bewegen, Sport en Voeding
Dr. Meurerlaan 8
1067 SM Amsterdam

Stage internationale student

Heeft u een stageplek voor een internationale student van de HvA-opleiding Sport Studies - track ISMB? Bekijk dan de pagina over Sport Studies stages op onze Engelstalige website .

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 17 maart 2020