Hogeschool van Amsterdam

Sportkunde Stagebureau

Met een stagiair van Sportkunde - leerroute Sport, Management en Ondernemen (SM&O) haalt u een student binnen die op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen binnen dit vakgebied. De stagiair zelf doet interessante ervaring op en kan opgedane kennis en vaardigheden toetsen aan de praktijk.

Stageopdrachten

Jaar 1 en 2

In jaar 1 en 2 is de inhoud van de stage(projecten) op operationeel niveau. De activiteiten richten zich op het aansturen van een beperkt aantal primaire bedrijfsprocessen. Het betreft opdrachten die de student op korte termijn kan realiseren. Tijdens het 1e studiejaar organiseert de student tijdens zijn of haar stage (één dag per week) een evenement.

In het 2e jaar beslaat de stageperiode één blok van tien weken (blok 2 of 4), vier dagen per week). De student loopt in die tien weken een 'projectstage’. Studenten lopen stage bij een vooraf gekozen non-profit of een profit sportorganisatie. De betreffende organisatie zorgt ervoor dat de student een project kan uitvoeren in vier dagen per week gedurende een periode van tien weken. Een andere mogelijkheid is dat de student een deel van een groot project kan realiseren. In dat geval wordt de stage opgesplitst in twee blokken voor twee verschillende stagiairs.

Consultancy Challenge

Het huidige stageonderdeel Onderzoek en Advies krijgt in het studiejaar 2021-2022 een andere vorm; een Consultancy Challenge in plaats van een stage. De organisatie fungeert dan als opdrachtgever voor een advies- en onderzoeksopdracht.

Heeft u vragen over de Consultancy Challenge of wilt u hieraan deelnemen? Neemt u dan contact op met docent Wilko de Graaf (w.de.graaf@hva.nl).

Jaar 3 en 4

De stages van het 3e en 4e jaar hebben een strategisch niveau; het betreft complexere bedrijfsprocessen over langere tijd. Behalve primaire processen spelen hierbij ook bestuursprocessen een grote rol. In het 4e jaar verwacht de opleiding van een student dat hij of zij vanuit een eigen visie de praktijk tegemoet treedt en vernieuwende wegen inslaat. De uitdagingen waarvoor studenten komen te staan, zijn 'real life' en voeren zij ook als zodanig uit. Papieren plannen zijn niet genoeg.

In het 3e en 4e jaar is het studieprogramma zo flexibel dat de student in overleg met het stagebedrijf afspraken kan maken over zijn of haar inzet. Dat variëert van één tot vijf dagen per week. Een Sportkundestudent loopt tijdens zijn of haar opleiding ongeveer 30 procent van de totale opleidingsduur stage. Studenten mogen zowel bij een non-profit (sport)organisatie als een profit (sport)organisatie stage lopen.

Aanmelden stageopdracht

 • Download het stage-aanmeldformulier.
 • Mail het ingevulde aanmeldformulier naar stage.smo@hva.nl.
 • Na ontvangst van het aanmeldformulier beoordeelt het stagebureau uw aanvraag en nemen wij contact met u op over de geschiktheid van de stageopdracht.
 • Indien uw stageopdracht wordt goedgekeurd, nemen wij uw stageopdracht op in ons digitale stagesysteem Centuri.

Criteria stage-organisatie en stagebegeleider

De stage-organisatie:

 • opereert binnen 'de wereld van de sport'. De stage-opdracht vindt ook plaats binnen dit speelveld.
 • heeft een werkplek binnen de organisatie voor student. Minimaal 75% van de stage vindt plaats op locatie.
 • is geen amateurvereniging en/of vrijwilligersorganisatie (tenzij aantoonbaar een professionele organisatie waarbij overdag (betaalde) krachten werkzaam zijn). Dit is alleen van toepassing voor de stage in het 2e studiejaar.
 • heeft minimaal 3 personen (betaald) in dienst.
 • moeten aantoonbaar voldoende representatieve operationele -op hbo niveau jaar 2- werkzaamheden kunnen aanbieden.

De stagebegeleider:

 • heeft minimaal HBO werk- en/of denkniveau.

Aantal stagiaires

 • Om de kwaliteit van de stages te kunnen waarborgen, mogen bij een organisatie maximaal 2 studenten tegelijkertijd stage lopen.
 • Het stagebureau kan hiervan afwijken als u daar een goed gemotiveerde reden voor heeft. Dat beoordeelt het stagebureau.
 • Als een derde student stage mag lopen bij uw organisatie, dan mag deze student niet begeleid worden door een iemand die al 2 studenten onder zijn of haar hoede heeft.
 • De opleiding hanteert bovenstaande regel zodat onze studenten goede begeleiding krijgen tijdens hun stage.

Stageperioden

Stage 2021-2022

Semester 1

Semester 2

Sportkunde 2e jaar

15 nov – 4 feb

18 april – 8 juli

Sportkunde 3e 4e jaar

6 sept – 4 feb

7 feb – 8 juli

Download overzicht stages Sportkunde en Sport Studies

Contact stagebureau Sportkunde

Diana Liefting
Telefoon: 020 - 595 344 3
E-mail: stage.smo@hva.nl

Adres

Faculteit Bewegen, Sport en Voeding
Dr. Meurerlaan 8
1067 SM Amsterdam

Stage internationale student

Heeft u een stageplek voor een internationale student van de HvA-opleiding Sport Studies - track ISMB? Bekijk dan de pagina over Sport Studies stages op onze Engelstalige website .

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 19 november 2021