Afstudeeropdrachten

Heeft u een probleem of vraagstuk dat u door een student wilt laten analyseren en oplossen? Onze vierdejaarsstudenten kunnen u hierbij helpen in de vorm van een afstudeeropdracht. Met deze opdracht laten zij zien dat ze op hbo-niveau kunnen functioneren in de praktijk. 

Een afstudeeropdracht resulteert in een adviesrapport, dat u waardevolle inzichten en concrete actiepunten kan bieden. Daarnaast creëert de student in sommige gevallen, als dit onderdeel van de opdracht is, een concreet beroepsproduct, zoals een dashboard, en balanced scorecard, of een AO/IC-beschrijving.

Voorwaarden

De HvA stelt een aantal voorwaarden aan bedrijven die afstudeeropdrachten aanbieden:

  • Uw organisatie heeft tenminste 5 FTE in dienst.
  • Uw organisatie bestaat tenminste twee jaar.
  • De stagebegeleider binnen uw bedrijf, de bedrijfsmentor, heeft een afgeronde opleiding op tenminste hbo-niveau en minimaal 2 jaar relevante werkervaring.

Duur en startdata

Onze studenten voeren in het vierde jaar van hun studie gedurende twintig weken een afstudeeronderzoek uit. De student besteedt zijn tijd geheel of grotendeels aan de afstudeeropdracht.

De meeste studenten starten hun afstudeeropdracht begin februari, nadat alle verplichte vakken zijn afgerond. Bij Finance & Control starten studenten de afstudeeropdracht aan elk begin van het semester; in september (start semester 1) of februari (start semester 2).

Aanmelden afstudeeropdracht

De opleidingen Accountancy, Finance & Control en de opleiding Finance, Tax and Advice werken met de Stage en Afstudeer Portal (S.T.A.P.): Wanneer uw organisatie en de stage- en afstudeerplek aan de voorwaarden voldoen, kunt u rechtstreeks in contact komen met studenten van de genoemde opleidingen door uw vacature te plaatsen op de Stage en Afstudeer Portal.

Voor contact, vragen of eventuele samenwerkingen: ct.finance@hva.nl

Volg STAP op Instagram: https://www.instagram.com/stageafstudeerportal/

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 10 juni 2024