Centre of Expertise Rechtvaardige Stad

Samenwerken

In het Centre of Expertise Rechtvaardige Stad (CoERS) werken we samen met studenten, onderzoekers, docenten, bewoners, overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en kennisinstellingen aan een stad voor iedereen. In het succesvol samenbrengen van deze partijen ligt onze kracht. We stimuleren innovatief onderzoek, versterken de samenwerking tussen onderzoek, onderwijs en de praktijk, en zorgen ervoor dat de opgedane kennis en innovaties landen in de praktijk.

Wat kunnen we voor jou doen?

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) is diepgeworteld in Amsterdam en streeft ernaar een afspiegeling te zijn van de stad. Het is daarom onze ambitie om bij te dragen aan het idee dat de stad van iedereen is.

Dat kunnen, en willen, we niet alleen doen. Daarom zoeken we graag de verbinding met mensen die onze ambitie delen. Werk je aan de rechtvaardige stad vanuit een bedrijf, maatschappelijke instelling, overheid of kennisinstelling? Dan verbinden wij je graag met onze partners en netwerken om kennis te ontwikkelen, te delen en om samen nieuwe initiatieven op te zetten. Je kunt denken aan:

  • Kennisdeling in de vorm van cursussen of opleidingen;
  • Het opzetten van onderzoeksprojecten, living labs, events en communities of practice;
  • Het ontwerpen van interventies en/of het meten van de impact daarvan.
  • Ook trekken we graag samen op om de rechtvaardige stad hoger op de regionale en internationale agenda te zetten.

Wil je meer informatie of heb je vragen?

Het Centre of Expertise Rechtvaardige Stad is het platform waar je in contact kunt komen met studenten, docenten, onderzoekers en werkveldpartners op het gebied van de rechtvaardige stad. Wij staan altijd open voor vragen, opmerkingen en ideeën.

Gepubliceerd door  Rechtvaardige Stad 4 december 2023