Hogeschool van Amsterdam

dhr.  L.B. van Zandbrink (Luc)

Email:
l.b.van.zandbrink@hva.nl
Werkadres:
Leeuwenburg, Weesperzijde 190, 1097 DZ Amsterdam
Ga naar HvA Research Database

Met het opwarmende klimaat neemt het aantal warme dagen toe en kan in de stad de temperatuur lokaal flink oplopen. Luc zet zich in voor het in kaart brengen van microklimaten in de bebouwde omgeving. Microklimaten onderscheiden zich van het algemene weer en opwarmende klimaat door lokale effecten van de omgeving. Zo is het natuurlijk koeler in de schaduw dan in de zon, maar ook de aanwezigheid van vegetatie of een briesje wind heeft een sterke invloed.

Microklimaten

Met in kaart gebrachte microklimaten kunnen we zien waar in de stad het te heet kan worden op warme dagen. Door aanpassingen aan de omgeving of aan hoe mensen ermee omgaan blijft de omgeving toch comfortabel op deze dagen. Daarmee draagt Luc bij aan een koelere stad.

Klimaatstudies

Aan de Universiteit Wageningen studeerde Luc klimaatstudies en specialiseerde hij zich in onder andere micrometeorologie en geo-informatie. Waar de focus in Wageningen ligt op de natuur- en landbouwomgeving, past hij diezelfde opgedane vaardigheden nu toe op het stadsklimaat.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database