dr. M.S.H. Wortman (Margreet)

Senior Onderzoeker lectoraat Oefentherapie - Dagelijks Bewegen!
Telefoon:
0621156825
Email:
m.s.h.wortman@hva.nl
Werkadres:
Nicolaes Tulphuis, Tafelbergweg 51, 1105 BD Amsterdam
Postadres:
Postbus 2120,1000 CC Amsterdam
Kamernummer:
C1.49
Ga naar HvA Research Database

Margreet Wortman is senior onderzoeker bij het lectoraat Oefentherapie - Dagelijks Bewegen! Binnen de CORPUS-studie onderzocht Margreet als promovendus de (kosten)effectiviteit van psychosomatische fysio- en oefentherapie voor patiënten met aanhoudende lichamelijke klachten (ALK). De CORPUS-studie was een samenwerking tussen de afdeling huisartsgeneeskunde van Amsterdam UMC, locatie VUmc, Radboud UMC eerstelijnsgeneeskunde en het lectoraat Oefentherapie - Dagelijks bewegen!

Na honorering van diverse subsidies (NWO lerarenpromotiebeurs, ZonMw doelmatigheid, Stichting Stoffels-Hornstra) startte Margreet in september 2018 met de CORPUS-trial; een RCT met 2 armen: psychosomatische oefen- en fysiotherapie en een controlegroep, met in totaal 160 patiënten. Daarnaast voerde zij een procesevaluatie uit door middel van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Resultaten van dit onderzoek publiceerde zij in verschillende artikelen.

Margreet is projectleider van het ZonMw-onderzoek naar het optimaliseren van oefentherapie voor gezond beweeggedrag in de eigen leefomgeving van cliënten met chronische pijn. Dit onderzoek startte in januari 2022 en bestaat uit zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek. De eerste resultaten worden in 2024 verwacht.

Margreet is psychosomatisch oefentherapeut en daarnaast afgestudeerd klinisch epidemioloog aan de Universiteit van Amsterdam. Zij promoveerde in december 2023 op het onderzoek 'Psychosomatische therapie voor patiënten met aanhoudende lichamelijke klachten in de eerste lijn: effectiviteit, kosten en werkingsmechanismen'. Download het proefschrift van Margreet Wortman.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database