T.A. Winters-Prins (Netty) MSc

Onderzoeker | Hoofd opleiding Oefentherapie
Email:
t.a.winters-prins@hva.nl
Werkadres:
Nicolaes Tulphuis, Tafelbergweg 51, 1105 BD Amsterdam
Postadres:
Postbus 2120,1000 CC Amsterdam
Kamernummer:
C144
Ga naar HvA Research Database

Netty is onderzoeker bij het lectoraat Oefentherapie - Dagelijks Bewegen. Zij doet onderzoek naar een opleidingsvraagstuk: de ontwikkeling van professionele identiteit. Daarom is Netty buitenlid van de kenniskring van het lectoraat Professionele identiteit en Organisatieontwikkeling van Aeres Hogeschool Wageningen van lector Prof. Manon Ruijters. Daarin is zij lid van de onderzoeksgroep Certificering en Registratie dat onderzoek doet naar de verbinding tussen professionele ontwikkeling en registratie-eisen. Focus is de impact daarvan op de professionele identiteit van de professional en wat dit vraagt van organisatieontwikkeling. Haar aandachtsgebied is de (para)medische beroepen (Wet BIG beroepen).

Naast onderzoeker is Netty hoofddocent bij de opleiding Oefentherapie waar zij de functie hoofd opleiding invult. De opleiding Oefentherapie heeft sinds kort een bijzonder NVAO kenmerk "Communities of Practice" en de opdracht zich in deze accreditatieperiode verder te ontwikkelen in "Centres of Expertise" met een focus op de professionele ontwikkeling van alle deelnemers aan de Community of Practice. Zij is daarnaast projectcoördinator Leven Lang Leren van de faculteit Gezondheid en betrokken bij de verdere ontwikkeling van scholingsaanbod aan professionals van de Hogeschool van Amsterdam.

Netty Winters is afgestudeerd als oefentherapeut aan de Hogeschool van Amsterdam. Daarna volgde zij de master Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam met de afstudeerrichting Bewegingsagogie en Kindertherapie. Later volgde zij de post-master Leren Ontwikkelen en Veranderen van de Radboud Universiteit Nijmegen (Radboud Management Academy).

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database