Hogeschool van Amsterdam

dhr.  Dr. C.J.M. Welie (Camille)

Hoofddocent Talendidactiek, cluster Talen
Telefoon:
0619810300
Email:
c.j.m.welie@hva.nl
Werkadres:
Kohnstammhuis, Wibautstraat 2-4, 1091 GM Amsterdam
Postadres:
Postbus 36180,1020 MD Amsterdam
Kamernummer:
06A28
Ga naar HvA Research Database

Camille Welie works as a senior lecturer language didactics (hoofddocent talendidactiek) at the Faculty of Education.

He was born on 15 November 1984 in Maastricht, the Netherlands. In 2003, after graduating from high school, he moved to Amsterdam to study psychology at VU University Amsterdam. In 2006 he graduated for his bachelor psychology (cum laude) and in 2007 for his master in social psychology (cum laude). When Camille stayed in Italy for a while to learn Italian, he discovered his interest in language learning, especially second language learning. For this reason, after some work experience, he decided in 2008 to enroll for the bachelor Dutch language and culture at the University of Amsterdam, and because of his interest in second language learning, he chose the master Dutch as a second language as a specialization at the same university; he finalized his bachelor (cum laude) in 2011 and his master (cum laude) in 2012. From 2008 to 2013, he was a teacher of Dutch as a second language, and from 2011 to 2013, in his role of project coordinator elearning, he was responsible for coordinating the development of didactical approaches to learn Dutch as a second language.

In 2012, Camille started the OTAW-project (“Opbrengst achterstand Amsterdam-West”) at the University of Amsterdam which led to the start of his PhD-project Individual differences in reading comprehension at the same university in 2013. He presented findings from both projects at local events and at international conferences in Toronto (2015, Annual Conference of the American Association for Applied Linguistics), New Brunswick (2015, International Symposium on Bilingualism), Hawaii (2015, Annual Conference of the Society of Scientific Studies in Reading), and Washington D.C. (2016, Annual Conference of the American Educational Research Association).
During his PhD-project, he supervised, in collaboration with Folkert Kuiken, the CRISS project (Collaborative Reading in Secondary School), and he also co-lectured several bachelor courses at the Dutch Linguistics’ Department of the University of Amsterdam (Sentence and Language Analysis (2012-2016), Dutch Language Arts at Secondary Schools (2013) and Urban Multilingualism (2013-2016)).

In 2017, Camille worked as a teacher and teacher trainer of Dutch as a second language at VU University.

In his current role as senior lecturer language didactics, he aims to contribute to improving students’ language proficiency by means of studying and implementing innovative didactic approaches to first (Dutch) and second language learning (English).

Teachers and researchers with innovative ideas to improve students’ language proficiency are encouraged to contact Camille, see the tab ‘oproep’ for more details (in Dutch).

Ieder mens heeft baat bij een hogere taalvaardigheid: een grotere woordenschat en een betere spreek-, luister-, lees- en schrijfvaardigheid helpen om de wereld om je heen beter te begrijpen en zorgen ervoor dat je beter in staat bent om te communiceren met die wereld. De ander beter begrijpen en jezelf beter kunnen uitdrukken, zorgt ook voor meer verbinding. Wie wil dat nou niet?

Als hoofddocent talendidactiek ben ik geïnteresseerd in effectieve didactieken om de eerste- en tweedetaalverwerving van leerlingen en studenten te bevorderen, in het bijzonder de Nederlandse en Engelse taalvaardigheid van leerlingen en studenten in grootstedelijke context. In die context, die gekenmerkt wordt door een grote diversiteit aan taalachtergrond bij leerlingen en studenten, kan met name de beheersing van het Nederlands te wensen overlaten wanneer het Nederlands als tweede taal is verworven. Een goede beheersing van het Nederlands is echter een belangrijke voorwaarde voor school- en studiesucces en om als burger volwaardig te kunnen participeren in de samenleving. Ook het Engels speelt tegenwoordig een belangrijke rol als lingua franca in een geglobaliseerde wereld.

Hoe kunnen we er nu voor zorgen dat leerlingen en studenten hun taalvaardigheid vergroten? Welke rol kunnen docenten, ouders/verzorgers en leeftijdsgenoten daarbij spelen? En hoe kunnen we leerlingen en studenten motiveren en structuur bieden zodat ze op eigen kracht hun taalvaardigheid vergroten? Deze vragen zijn leidend in mijn ambitie om de Nederlandse en Engelse taalvaardigheid van leerlingen en studenten te bevorderen. Heb jij theoretisch onderbouwde en innovatieve ideeën om de taalvaardigheid van leerlingen of studenten te verbeteren? Stuur dan een e-mail naar c.j.m.welie@hva.nl voor een afspraak en dan praat ik graag met je verder over de mogelijkheden om die ideeën vorm te geven en te onderzoeken. Je onderzoek zou plaatsvinden binnen het Lectoraat Maatwerk en Instructie, onderdeel van het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database