Hogeschool van Amsterdam

dhr.  M. Voorthuijzen (Mathieu)

Docent | Projectleider platform LO in Beweging

Mathieu Voorthuijzen is docent/onderzoeker binnen de ALO Amsterdam. Daarnaast is hij projectleider binnen het lectoraat Bewegingswetenschappen. Als projectleider houdt Mathieu zich bezig met de kwaliteit lesgeven van de leraar Lichamelijke Opvoeding. Daarnaast werkt Mathieu  aan een goede verbinding tussen onderzoek en onderwijs.

Mathieu heeft een achtergrond als Sport en Beweeginnovator en leraar Lichamelijke Opvoeding. Daarnaast werkte hij als fulltime turntrainer.

Zie ook

Website platform LO in Beweging

Artikel Kennisbank Sport en Bewegen over LO in Beweging