drs. O. Vlijter (Oyono)

Projectleider
Telefoon:
0205951450
Bij geen gehoor:
0639360181
Email:
o.vlijter@hva.nl
Werkadres:
Jakoba Mulderhuis, Rhijnspoorplein 2, 1091 GC Amsterdam
Postadres:
Postbus 1209,1000 BE Amsterdam
Ga naar HvA Research Database

Oyono Vlijter is gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitvoeren van door de EU gefinancierde projecten. Bij de HvA werkt hij als projectleider aan het EU-project Woodcircles. In dit project werkt een multidisciplinair consortium van 10 Europese landen aan het ontwikkelen van integrale en circulaire oplossingen voor het kwantificeren, analyseren en hergebruiken van reststromen van hout. Het ontwikkelen van digitale oplossingen staat hierbij centraal.

Het Robotlab van de HvA is één van de 20 partners in dit project en is verantwoordelijk voor met name het ontwikkelen van digitale processen om reststromen van gebruikt hout te testen en sorteren voor hergebruik. Het project is op juni 2023 gestart en wordt in een periode van 48 maanden uitgevoerd.

Motivatie

Door klimatologische en demografische ontwikkelingen wordt het steeds belangrijker om (onder andere) de productie van hout circulair te organiseren. Reststromen van gebruikt hout worden op dit moment om technische en economische reden beperkt gebruikt in de bouwsector. Deze sector zorgt voor veel afvalstromen en is nog altijd zeer energie-intensief. Het Robotlab van de HvA heeft de afgelopen jaren verschillende projecten uitgevoerd gericht op het circulair gebruiken van hout en kan met de opgedane kennis en expertise een belangrijke rol spelen bij het ontwikkelen van een business case voor circulair hout.

Werkte eerder aan..

Oyono werkt al bijna 25 jaar met (Europese) subsidies en heeft in dit kader diverse projecten in binnenland en buitenland ontwikkeld en uitgevoerd. Hij heeft onder andere ervaring met EFRO, Interreg en Horizon 2020. Recentelijk heeft hij ook gewerkt voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Economisch Zaken en Klimaat.

Oyono heeft in Utrecht en Florida gestuurd (Internationale Betrekkingen) en in Maastricht/Straatsburg een postdoctorale opleiding gedaan op het gebied van innovatiemanagement.

Ga naar HvA Research Database