Hogeschool van Amsterdam

mw.  A.R. den Uil (Anne)

Onderzoeksmedewerker

Anne den Uil is docent-onderzoeker bij de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO). Zij werkt hier als onderzoeksdocent en als promovenda bij het lectoraat Bewegingswetenschappen. Zij onderzoekt de factoren die samenhangen met motorische achterstanden (project Wat bewegen beweegt) en de effectiviteit van bestaande beweeginterventies voor kinderen met een motorische achterstand (project VAMOS).

Anne heeft in 2014 de studie Bewegingswetenschappen aan VU Amsterdam afgerond.