Hogeschool van Amsterdam

mw.  W. Stilma (Willemke)

NWO promovenda | Docent verpleegkunde

Willemke Stilma is docent bij de opleiding Verpleegkunde en de master Critical Care. Zij geeft met name vakken gericht op wetenschappelijk onderzoek (Evidence Based Practice) en het verpleegkundig klinisch redeneren.

In februari 2017 startte zij met een pre-promotiejaar bij de HvA in samenwerking met de Intensive Care van het Amsterdam UMC, locatie AMC. Sinds september 2018 geeft zij in combinatie met onderwijs, verder invulling aan haar promotieonderzoek naar de toepasbaarheid, veiligheid en effectiviteit van de hoestmachine bij invasief beademde Intensive Care patiënten.

Na haar studie Nederlands Recht volgde Willemke de duale HBOV-opleiding. De Intensive Care opleiding bracht haar klinische verdieping en uitdaging. De universitaire master Evidence Based Practice gaf haar de mogelijkheid om zich ook op wetenschappelijk niveau te ontwikkelen.

Promotieteam

Subsidie

NWO promotie beurs voor leraren (januari 2018)

Publicaties

Pubmed