Hogeschool van Amsterdam

mw.  I. Ruitenberg (Inge)

HOIO (Hogeschool Onderzoeker in Opleiding)

Inge Ruitenberg behaalde in juli 2014 haar diploma Toegepaste Psychologie, richting Gezondheidszorg en Welzijn, aan de Hogeschool van Amsterdam. Voor haar afstudeeronderzoek ontwikkelde zij een richtlijn over alexithymie en alcoholmisbruik onder jongeren voor de GGD Hollands Noorden. Tijdens haar hbo-opleiding volgde zij een schakeltraject naar de opleiding Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam, zij volgde onder andere de bachelorspecialisatie Sociale Psychologie. Sinds augustus 2014 is ze actief als Hogeschool Onderzoeker In Opleiding bij het lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd. Zij is binnen dit lectoraat betrokken bij diverse onderzoeken op het gebied van jeugdhulp. Naast haar werk als HOIO volgt zij deeltijd de master Sociale Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam.