D.M.C. van Ratingen (Dominique)

Programmamanager Centre of Expertise for Creative Innovation
Email:
d.m.c.van.ratingen@hva.nl
Werkadres:
Benno Premselahuis, Rhijnspoorplein 1, 1091 GC Amsterdam
Postadres:
Postbus 35,1000 AA Amsterdam
Website:
Centre of Expertise for Creative Innovation

Na een studie theater- en filmwetenschap (UU) ben ik ruim 25 jaar geleden begonnen als lector documentaire film aan de universiteit Utrecht. In verschillende rollen heb ik me beziggehouden met dit prachtige genre: als adviseur documentaire scripts bij het Mediafonds, Commissielid Film bij de Raad voor Cultuur en als video editor informatieve programma's bij diverse Nederlandse omroepen. Met als sluitstuk van deze periode: 11 jaar directeur van MEDIA Desk, het agentschap voor het Europese stimuleringsprogramma voor de audiovisuele industrie.

Mijn 'tweede loopbaan' begon toen ik besloot mijn werkgebied uit te breiden van 'film als kunst' naar 'creatieve industrie en meervoudige waardecreatie' . Zowel bij de Amsterdam Economic Board als de gemeente Amsterdam was ik betrokken bij ontwikkelingen rondom denim en het sluiten van de textielketen. Het opzetten van publiek private samenwerkingen en het adviseren van creatieve MKB'ers op het gebied van ondernemerschap, innovatie, internationalisering en (Europese) financiering hebben uiteindelijk geleid tot de stap naar de HvA als programmamanager van het Centre of Expertise Creative Innovation (CoECI).