R.W. Puyt (Richard)

Telefoon:
0611887372
Bij geen gehoor:
0205951558
Email:
r.w.puyt@hva.nl
Werkadres:
Fraijlemaborg, Fraijlemaborg 133, 1102 CV Amsterdam
Postadres:
Postbus 800,1000 AV Amsterdam
Kamernummer:
2.070
Expertise:
Evidence-based practice | Decision making | Strategic Management | Organizational Change | Management Education | Entrepeneurship
Ga naar HvA Research Database

Richard Puyt werkt sinds 1 september 2014 als docent/onderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) bij het lectoraat Corporate Governance & Leadership. Hij ook lid van het dagelijks bestuur van het Landelijke overleg opleidingen Bedrijfseconomie en actief lid van de divisies Management Education (MED) en Management History (MH) bij de Academy of Management (AoM). Zijn onderzoek richt zich ‘teaching and learning evidence-based practice in business schools’ binnen de onderzoekslijn responsive finance. Hij doet onderzoek naar de toepassing van het SWOT model als interventie voor besluitvorming in de praktijk en ontwerpt experimenten met lector Frank Jan de Graaf in het methodologielab.

Van 2007 t/m 2010 was hij redacteur bij www.managementsite.nl en is medeauteur van het boekje ‘Dat kan Beter! (Lambregts, Puyt & Weijmer, 2008).

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database