profileimage male

Inge Oskam is sinds 2007 lector bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en geeft sinds 2015 leiding aan het lectoraat Circulair Ontwerpen & Ondernemen. Ze studeerde Industrieel Ontwerpen aan de Technische Universiteit Delft, en promoveerde aan de Vrije Universiteit op onderzoek naar de rol van stakeholderinteractie in de ontwikkeling van duurzame business-modellen.

Design, technologie en business

Oskam doet praktijkgericht onderzoek op het snijvlak van design, technologie en business. Hierbij richt ze zich op de transitie naar een circulaire economie. Kernthema’s zijn circulair ontwerpen van producten en verpakkingen, hergebruik van restmaterialen in circulaire producten en systeeminnovaties voor het sluiten van stedelijke materiaalkringlopen. Daarbij gaat het niet alleen om concrete oplossingen, maar ook om circulaire business-modellen en de cross-sectorale samenwerking die bij de realisatie hiervan komt kijken.

Innovatiemanagement

Voordat Oskam bij de HvA in dienst trad, werkte ze acht jaar bij TNO als projectmanager aan duurzame systeeminnovaties en methodes voor productinnovatie en strategieontwikkeling. Daarna was ze tien jaar werkzaam als managementconsultant. In die functie ondersteunde zij technisch georiënteerde organisaties bij innovatiemanagement.

Oskam is naast lector bij de HvA programmadirecteur Circollab lid van de klankbordgroep KIA-CE en trekker van het thema circulaire economie binnen de hbo-thematafel Energie & Duurzaamheid.