Hogeschool van Amsterdam

dhr.  dr. G.S. van Os (Guido)

Telefoon:
0621156419
Email:
g.s.van.os@hva.nl
Werkadres:
Wibauthuis, Wibautstraat 3b, 1091 GH Amsterdam
Postadres:
Postbus 2171,1000 CD Amsterdam
Kamernummer:
12A12
Expertise:
E-government, Vergelijkend onderzoek, bestuurskunde, smart cities
Afwezig:
Maandag

Ga naar HvA Research Database

Guido van Os is Hogeschoolhoofdocent binnen het speerpunt Urban Management. Hij verzorgt onderwijs in de bachelor Bestuurskunde en master Urban Management. Hij geeft onder andere de vakken beleidskunde, beleidsmanagement, e-governance en onderzoeksvaardigheden.

Zijn onderzoek ligt op het grensvlak ICT en openbaar bestuur. De nadruk ligt op de bestuurlijke kant van elektronische dienstverlening en smart cities. Technologische ontwikkelingen maakt het voor steden mogelijk om maatschappelijke problemen op innovatieve wijze aan te pakken. IT innovaties maakt het onder meer mogelijk om burgers sneller te betrekken bij stedelijke ontwikkelingen. Bijvoorbeeld door elektronische participatie. Het gebruik van technologische innovaties vraagt echter ook om een verandering van het klassieke bestuur in de stad. Technologie is niet zomaar toepasbaar en wordt op bestuurlijk niveau geïnterpreteerd en vertaald naar de stedelijke context.

Hoe gaat de stedelijke bestuurlijke organisatie om met de hedendaagse technologische ontwikkelingen, hoe verandert ICT stedelijke bestuurlijke processen en wat betekent het gebruik van nieuwe technologie voor de positie voor de bedrijven en burgers in de stad?

@GSvanos

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database