Hogeschool van Amsterdam

dhr.  Drs. H.F. Oattes (Huub)

Promovendus, cluster Maatschappijvakken