dr. H. Nieuwelink (Hessel)

Lector Burgerschapsonderwijs
Telefoon:
0621155487
Email:
h.nieuwelink@hva.nl
Werkadres:
Kohnstammhuis, Wibautstraat 2-4, 1091 GM Amsterdam
Postadres:
Postbus 36180,1020 MD Amsterdam
Kamernummer:
A7.13
Ga naar HvA Research Database

Hessel Nieuwelink (1980) is lector Burgerschapsonderwijs en wetenschappelijk directeur van het Centre of Expertise Urban Education aan de Hogeschool van Amsterdam. Hessel behaalde zijn tweedegraads bevoegdheid maatschappijleer aan de HvA (2002) en zijn eerstegraads bevoegdheid maatschappijleer aan de Universiteit van Amsterdam (2006). Aan diezelfde universiteit studeerde hij cum laude af in zowel politicologie als Holocaust- en genocidestudies (2006). Hessel gaf vanaf 2002 tot 2007 les op verschillende scholen in Amsterdam, van havo-vwo tot vmbo basis/kader. Vanaf 2006 is hij lerarenopleider maatschappijleer aan de HvA. In 2016 promoveerde hij op onderzoek naar democratische gezindheid van Nederlandse jongeren in het vmbo en vwo. Daarbij keek hij ook naar de mate waarin jongeren menen dat zij de ruimte hebben om denkbeelden over burgerschap en democratie in hun naaste omgevingen en met name de school te ontwikkelen. In 2016 werd hij hoofddocent van de lerarenopleiding maatschappijleer. Vanaf 2018 is hij lector Burgerschapsonderwijs aan de HvA. Sinds 2020 is hij wetenschappelijk directeur van het Centre of Expertise Urban Education.

Hessel doet onderzoek naar de manieren waarop onderwijs over burgerschap, diversiteit, democratie en politiek vorm kan krijgen. Hij kijkt daarbij primair naar het pedagogisch-didactische handelen van leraren en de materialen die zij daarbij gebruiken. Met zijn onderzoek wil hij inzicht verkrijgen in hoe abstracte vragen voor leerlingen en studenten betekenisvol gemaakt kan worden. Met zijn onderzoek wil hij een bijdrage leveren aan het versterken van de burgerschapscompetenties en veerkrachtige democratische gezindheid van kinderen en jongeren, en met name bij degenen die dat van huis uit minder meekrijgen. Hessel publiceert in internationale wetenschappelijke tijdschriften, vakbladen, kranten, didactische handboeken en schreef diverse rapporten. Hij wordt regelmatig gevraagd om mee te denken over nieuwe beleid over burgerschapsonderwijs.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database