P.R. Moltmaker (Petra)

Hoofd projectmanagement Leven Lang Ontwikkelen - Faculteit Maatschappij en Recht
Telefoon:
06 39010529
Email:
p.r.moltmaker@hva.nl
Werkadres:
Nicolaes Tulphuis, Tafelbergweg 51, 1105 BD Amsterdam
Expertise:
Petra Moltmaker is Hoofd Projectmanagement Leven-Lang-Ontwikkelen (LLO) van de Faculteit Maatschappij en Recht (FMR). Haar focus is onderwijsvragen, die niet beantwoord kunnen worden met reeds bestaand opleidingsaanbod, te onderzoeken of te initiëren en te ontwikkelen tot een passend scholingsmaatwerk voor het werkveld. Met meer dan 20 jaar ervaring in het onderwijs, gecombineerd met 20 jaar ervaring in de psychiatrie, verstandelijk gehandicaptenzorg en ouderzorg opereert zij op het snijvlak van arbeidsmarkt en onderwijs, specifiek professionalisering in het sociaal domein, welzijn of zorg. Het LLO team van FMR beoogt met een aanbod in cursussen en leergangen een brug te slaan tussen de lectoraten en opleidingen verbonden aan FMR en het werkveld in het sociaal domein, welzijn en zorg. En andersom kan ook: innovaties of ontwikkelvragen vanuit de arbeidsmarkt kunnen worden vertaald naar maatwerktrajecten passend bij de wensen van het werkveld.