mr. dr. A.G. Mein (Arnt)

Lector Legal Management
Telefoon:
0621155868
Email:
a.g.mein@hva.nl
Werkadres:
Muller-Lulofshuis, Wibautstraat 5a, 1091 GH Amsterdam
, Wibauthuis, Wibautstraat 3b, 1091 GH Amsterdam
Postadres:
Postbus 2171,1000 CD Amsterdam
Kamernummer:
O6A40
Expertise:
Juridisch empirisch onderzoek, Beroepshouding overheidsjuristen, Geschilbeslechting en Conflictoplossing
Social media:
Website:
Lectoraat Legal Management
Ga naar HvA Research Database

Mr. dr. Arnt Mein werkt sinds 1 november 2015 als lector Legal Management bij de Hogeschool van Amsterdam.

Arnt Mein is opgeleid als jurist aan de Universiteit Utrecht. Aanvankelijk vervulde hij (bestuurlijk-juridische) advies- en managementfuncties bij het ministerie van Justitie, het Parket-Generaal en de gemeente Arnhem. Vervolgens heeft hij veel ervaring opgedaan met (criminologisch en rechtssociologisch) onderzoek naar wetgeving en beleid op het gebied van rechtspleging en rechtshandhaving. In 2015 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit (Erasmus School of Law) op een proefschrift over het gebruik van de bestuurlijke boete in de praktijk van het financieel toezicht. Hij doet empirisch-juridisch onderzoek naar de juridische functie bij de overheid, meer in het bijzonder de beroepshouding van overheidsjuristen ('moeilijk doener' of 'mogelijk maker'?). Daarnaast doet hij onderzoek naar geschilbeslechting en toezicht en handhaving (in het sociaal domein).

Lid Commissie wetenschappelijke integriteit Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool InHolland en Haagse Hogeschool (2018-heden)

Lid redactie Tijdschrift voor Toezicht (2020-heden)

Hoofdredacteur Tijdschrift voor Klachtrecht (2021-heden)

Lid redactie Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht en Handhaving (2021-heden)

Plaatsvervangend voorzitter en lid bezwaarschriftencommissies dekens orde van advocaten (2023- heden)

Co-programmaleider Kenniscentrum Ongelijkheid, Amsterdam (2024-heden)

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database