profileimage male

Willeke Manders studeerde psychologie aan de Universiteit van Tilburg en promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen in de Pedagogiek. Zij heeft gewerkt als docent bij Universiteit Leiden en als postdoc bij Universiteit Utrecht. Ook heeft ze ervaring als senior onderzoeker in de psychiatrische zorg bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Acht jaar werkte ze als senior onderzoeker bij lectoraat Youth Spot van de Hogeschool van Amsterdam. Vanaf februari 2024 werkt ze bij lectoraat Jeugdzorg van de Hogeschool van Amsterdam. Binnen het lectoraat Jeugdzorg trekt zij de programmalijn ‘Ondersteuning Jeugd’. Binnen deze programmalijn vinden verschillende onderzoeken plaats naar hoe de preventieve werking vanuit de sociale basis versterkt kan worden en hoe er beter samengewerkt kan worden tussen de sociale basisvoorzieningen en de (specialistische) jeugdzorg. Daarnaast worden er onderzoeken uitgevoerd naar hoe professionals en hulpverleners jeugdigen en hun gezinnen kunnen ondersteunen bij het omgaan met verschillende problematieken en moeilijke overgangen en situaties.