Hogeschool van Amsterdam

dhr.  dr. S.J.H. Majoor (Stan)

Lector Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken

Stan Majoor (1977) is lector Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken en directeur van het speerpunt Urban Management. Hij geeft leiding aan een onderzoeksprogramma over grootstedelijke vraagstukken in de Amsterdamse regio op het raakvlak van sociale, ruimtelijke, economische en bestuurlijke vragen. Daarnaast is hij geïnteresseerd in de spanning tussen innovatie en vernieuwing enerzijds en borging en consolidatie anderzijds in complexe organisaties. Financiering hiervoor wordt verkregen vanuit samenwerkingverbanden met stedelijke partners en via subsidies van SIA-RAAK en diverse EU-programma’s.

Binnen het Speerpunt Urban Management is hij verantwoordelijk voor de kennisagenda die gericht is op collaborative governance en het creëren van leeromgevingen. Samen met Frank Suurenbroek (lector Bouwtransformatie), leidt hij een van de thema's van het speerpunt: inclusieve gebiedsontwikkeling dat zich richt op verschillende ontwikkelingslocaties in de Amsterdamse metropoolregio en de uitdagingen deze meer sociaal en duurzaam inclusief te ontwikkelen. Majoor is daarnaast adviseur van het Projectmanagement Bureau van de gemeente Amsterdam, lid van de Maatschappijraad van de Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot, bestuurlid van het nationale Lectoratenplatform Stad en Wijk en bestuurlid van de Van Eesteren-Fluck en Van Lohuizen Stichting.

Tussen 2001 en 2015 was Majoor werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam als junior-onderzoeker, post-doc en universitair docent planologie. Tussen 2008 en 2012 was hij daar programmadirecteur van de bachelor Sociale geografie en Planning en bestuurslid van het College Sociale Wetenschappen. Majoor heeft internationale onderzoekservaring in de Verenigde Staten, Denemarken, Spanje, Hong Kong en Australië en publiceerde meer dan 20 peer reviewed artikelen en boekhoofdstukken en meer dan 50 professionele publicaties.


Projecten 


RAAK-PRO gefinancierde project ‘Toekomstbestendig Evenwicht, balanceren tussen divergerende belangen

Between self-regulation and formal government: the challenges of self-build housing and facilities, BESEFOGO

R-Link.

 

Externe publicaties

Majoor, S.J.H., Morel, M.A.W., Straathof, A., Suurenbroek, F. en Van Winden, W. (red.) (2017, te verschijnen). Laboratorium Amsterdam: Wat kunnen we leren van stedelijke fieldlabs? Bussum: Thoth.

Majoor, S.J.H. (2017). Ambiguity as an opportunity: Coping with change in urban megaprojects. In: Salet, W.G.M. (red.). The Routledge Handbook of Planning and Institutions in Action. New York: Routledge.

Majoor, S.J.H. (2017). Coping with ambiguity: An urban megaproject etnography 

Majoor, S.J.H. (2016). De stad als experiment. De organisatie van stedelijke innovatie. Amsterdam: Amsterdam University Press (lectorale rede), 46p.

Raats, K., Majoor, S.J.H. en Suurenbroek, F. (2016). Ruimtelijk experimenten: leren van Fieldlabs. Rooilijn, 49(4), p. 238-247.

Koolmees, T. en Majoor, S.J.H. (2016). Boom-bust-boom gebiedsontwikkeling in Amsterdam. Rooilijn, 49(3), p. 160-169.

Majoor, S.J.H. (redactie) (2016). Werken in een gebied: Gewoon doen in Amsterdam. Gemeente Amsterdam: Projectmanagementbureau. 

Savini, F., Boterman, W.R. , Van Gent, W.P.C., Majoor, S.J.H. (2016) Amsterdam in the 21st century: Geography, housing, spatial development and politics, Cities, 52, 103-113. 

Majoor, S.J.H. and Schwartz, K. (2015). Instruments of urban governance. In: Gupta, J., Pfeffer, K, Verrest, H. and Ros-Tonen, M. (Eds.). Geographies of Urban Governance. Advanced theories, methods and practices (p. 109-126), Heidelberg: Springer. 

Majoor, S.J.H. (2015). Resilient practices: A paradox-oriented approach for large-scale development projects. Town Planning Review, 86(3), p. 257-277. 

Majoor, S.J.H. (2015). Urban megaprojects in Crisis? Ørestad Copenhagen revisited. European Planning Studies, 23(12), 2497-2515.

Savini, F., Majoor, S.J.H. and Salet, W.G.M. (2015). Urban peripheries, reflecting on politics and projects in Amsterdam, Milan and Paris. Environment and Planning C: Government and policy, 33(3), 457-474. 

Savini, F., Majoor, S.J.H., and Salet, W.G.M. (2015). Dilemmas of planning: intervention, regulation, and investment. Planning Theory, 14(3), p. 296-315. 

Majoor, S.J.H (2015) EU@Amsterdam: een stedelijke raad : Kleinschalige stedelijke projecten voor een nieuwe eeuw

Majoor, S.J.H. (Ed.) (2014). Organisaties in verandering. Inspiratie voor de Amsterdamse opgave. Amsterdam: ProjectManagement Bureau, 80p. 

Majoor, S.J.H. (2014). Grote projecten na de crisis. Rooilijn, 47(5), p. 318-327.