drs. D.J. Mak (Jodi)

Senior Onderzoeker
Telefoon:
0621156444
Email:
d.j.mak@hva.nl
Werkadres:
Muller-Lulofshuis, Wibautstraat 5a, 1091 GH Amsterdam
Postadres:
Postbus 2171,1000 CD Amsterdam
Kamernummer:
A5.A04
Expertise:
Armoede, Jeugd, Participatie
Afwezig:
Vrijdag

maandagmiddag afwezig

Ga naar HvA Research Database

Jodi Mak studeerde Pedagogiek aan de Universiteit van Utrecht met als specialisatie Studies van Jeugd & Gezin. Zij is sinds 1 januari 2017 werkzaam als Senior Onderzoeker bij het lectoraat Armoede Interventies.

Hiervoor werkte zij ruim 15 jaar bij het Verwey-Jonker Instituut waar zij uiteenlopend lokaal, nationaal en internationaal onderzoek verrichtte naar onder meer jeugdparticipatie, huiselijk geweld en jeugd in armoede. De laatste jaren deed Jodi daar veel onderzoek voor verschillende gemeenten naar jongeren in armoede. Het in 2013 voor de Kinderombudsman uitgevoerde onderzoek ‘Kinderen in Armoede in Nederland’ is een voorbeeld van een van de nationale projecten waar zij aan verbonden is geweest. In het verlengde van dit onderzoek vervaardigde ze een handreiking hoe jeugdigen in armoede te laten participeren in beleid dat op hen betrekking heeft. Ook ontwikkelde en begeleidde Jodi een methodiek voor o.a. dak- en thuislozen om zelf hun maatschappelijke opvang te beoordelen: PAja! Deze methodiek is in verschillende maatschappelijke opvangvoorzieningen met succes ingezet.

Voor het Lectoraat Armoede Interventies is zij projectleider van het onderzoek ‘Van Schulden naar Kansen’. Ook doet zij samen met de UvA onderzoek naar de opbrengsten van de Amsterdamse Familieschool, een vernieuwend initiatief van de gemeente Amsterdam om kansenongelijkheid tegen te gaan en de leefwerelden van kinderen binnen en buiten de school beter op elkaar af te stemmen. Tevens zet ze haar expertise in om familiescholen te coachen in het ontwikkelen van een armoede-aanpak door het instellen van een familieloket/servicepunt waar ouders onder meer met financiële vragen/problemen terecht kunnen.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database