Hogeschool van Amsterdam

mw.  A. Loth (Annemarieke)

Annemarieke Loth werkt voor het Onderzoeksprogramma Urban Technoloy. Als onderzoeker is ze betrokken bij het Europese Interreg project HeatNet Noordwest-Europa, een samenwerkingsverband van zes Noordwest-Europese steden en kennisinstituten. Het doel van dit project is om meer vierde generatie warmtenetten in Noordwest Europa uit te rollen. De betrokken partijen ontwikkelen hiervoor een lange termijn visie en een roadmap. Het project draagt niet alleen bij aan de groei van het aantal warmtenetten, het zorgt ook voor een CO2-reductie van 15.000 ton per jaar.

Duurzaamheid centraal

Verduurzaming van de gebouwde omgeving, de energietransitie, klimaatadaptatie en (bewoners)participatie vormen de rode draad in Annemarieke’s professionele leven. Ook privé draagt zij haar steentje bij door in een vol-elektrische auto te rijden en haar woonboerderij en -omgeving te verduurzamen, o.a. met stichting Bloemrijk Beusichem-Zoelmond.

Architect en procesmanager

Na haar studie Bouwmanagement & Vastgoedbeheer en Architectuur aan de Technische Universiteit Delft heeft zij jaren als architect gewerkt in Nederland en Japan. Daarna ging ze - via commerciële projectontwikkeling bij de Rijksoverheid – aan de slag als procesmanager van grote vastgoedprojecten, zoals het EnergieRijk Den Haag, diverse rijksgebouwen, masterplannen en de roadmap voor een programmatische aanpak van duurzaamheid en ontwikkeling van het Hembrug-terrein.

Circulaire gedachte

In 2015 richtte ze Re-Creatio op, haar eigen bureau voor architectuur en procesmanagement. Re-Creatio staat voor het herscheppen van bestaande structuren, zoals bij een Tangram-puzzel. De zeven puzzelstukjes blijven hetzelfde, maar door de onderlinge verbanden steeds te herschikken, kunnen veel verschillende figuren worden gevormd. Deze circulaire gedachte staat centraal in al haar projecten, met als doel minimale waarde vernietiging door hergebruik van producten en grondstoffen en langdurig behoud van een hoge kwaliteit van leven.

Voorbeelden van projecten zijn:

  • Dampopen en biobased (mini)huizen en recreatieve objecten
  • Landschappelijke inpassing en ruimtelijke onderbouwing zonneparken
  • Huisvestings-coördinatie voor de Nationale Politie

Neerlands Diep

Naast architect, onderzoeker en adviseur is Annemarieke ook gecertificeerd proces/projectmanager (kernprogramma) bij Neerlands Diep, de academie voor publieke bouw- en infraprojecten.