L. van Ooijen-van der Linden (Linda) PhD

Senior onderzoeker Lectoraat Higher Education, Research and Innovation
Email:
l.van.der.linden@hva.nl
Werkadres:
Muller-Lulofshuis, Wibautstraat 5a, 1091 GH Amsterdam
Postadres:
Postbus 2171,1000 CD Amsterdam
Ga naar HvA Research Database

Het begrijpen en leggen van verbindingen in en rondom het menselijk leren is de rode lijn in Linda’s werk. Ze begon als sociaal pedagogisch werker in het speciaal basisonderwijs. Daarna werd ze psycholoog en deed 14 jaar ervaring op met onderwijsontwerp en lesgeven in theoretisch onderwijs, vaardighedenonderwijs en methoden- en statistiekonderwijs binnen de Universiteit Utrecht, de Open Universiteit en het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Vanuit het Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs (UU) werkte ze verschillende onderwijsinnovaties uit, waaronder het mentoraat van de opleiding Psychologie waarin ouderejaars studenten eerstejaars studenten begeleiden. Verweven daarmee volgden de ouderejaars een eigen ontwikkeltraject, begeleid door en in samenwerking met de docenten/tutoren van de eerstejaars.

In 2018 promoveerde Linda op onderzoek naar selectiemethoden in het hoger onderwijs met het proefschrift “Prediction of Study Success – Creation of Magic Zones”. Ze gebruikte signaaldetectieanalyses - bekend uit de medische wereld, maar ongebruikelijk in onderwijsonderzoek - om de accuratesse van selectie-instrumenten te onderzoeken en om onderbouwde criteria te kunnen hanteren in selectie aan de poort.

Aan de Hogeschool van Amsterdam was ze eerder co-programmaleider bij het HvA-brede Strategisch Programma Onderzoek in Onderwijs en beleidsmedewerker Onderwijs en Onderzoek bij de Centrale Stafafdeling. Sinds 2021 werkt ze als senior onderzoeker bij lectoraat Higher Education, Research and Innovation, met een focus op curriculumontwerp en microprocessen.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database