M.M. de Lange (Meta)

Onderzoeker
Email:
m.m.de.lange@hva.nl
Werkadres:
Muller-Lulofshuis, Wibautstraat 5a, 1091 GH Amsterdam
Postadres:
Postbus 2171,1000 CD Amsterdam
Ga naar HvA Research Database

Meta de Lange is sinds 2018 als onderzoeker en docent verbonden aan het lectoraat Stedelijk Sociaal Werk. In haar onderzoek richt zij zich op de vraag hoe sociaal werkers in een continue veranderende samenleving sociale basisstructuren kunnen versterken. Als docent coördineert zij de minor ‘Sociaal Werk in stad en straat’ waarin studenten als street level professionals in aandachtwijken leren werken en bewust worden van de stedelijke omgeving. Haar onderzoek voor het lectoraat richt zich onder andere op de waarde van sociale preventie (o.a. in Uithoorn), de samenwerking met informele partijen (in Amsterdam) en de vraag welke rol structuren van buurten spelen bij het herstel van mensen met een psychiatrische achtergrond (o.a. Buurtcirkels, Urban-Sos en Leercirkels GGD). Meta is hierbij vooral geïnteresseerd in de vraag hoe burgers ‘samen’ hun problemen oplossen en welke kansen en bedreigingen deze wens heeft voor kwetsbare groepen. Via onderzoek en kennisdeling hoopt zij verschillende belangen samen te brengen en de minder dominante perspectieven tegen het licht te houden.

Meta studeerde Culturele en Maatschappelijke Vorming aan de Hogeschool van Amsterdam (2006) en Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam met specialismen: sociale bewegingen en democratie (2012). Zij is als sociaal werker en onderzoeker betrokken geweest bij diverse projecten binnen het maatschappelijk veld (NJR), onderzoeksjournalistiek en de academische wereld (Universiteit van Amsterdam).

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database