G.A.F. Koning-van den Hogen (Gudy)

Projectassistent
Telefoon:
0621156482
Email:
g.koning@hva.nl
Werkadres:
Muller-Lulofshuis, Wibautstraat 5a, 1091 GH Amsterdam
Postadres:
Postbus 2171,1000 CD Amsterdam
Kamernummer:
A5.A04
Expertise:
Webredactie, communicatie, Pure-beheerder, notuleren
Afwezig:
Woensdag, Vrijdag

Ga naar HvA Research Database

Gudy Koning werkt sinds 2013 als projectmanagementassistent voor het lectoraat Stedelijk Sociaal Werken. In haar functie switcht zij van notuleren naar webredactie en van afspraken maken naar praktische ondersteuning op het gebied van evenementen, vergadering, communicatie en publicaties. Zij zoekt altijd naar korte(re) lijnen tussen onderwijs, onderzoek en het werkveld en fungeert zowel als vraagbaak binnen de HvA-organisatie als kritische vragensteller naar de onderzoekers.

Voor de helft van haar aanstelling werkt Gudy ook voor AKMI Kenniscentrum algemeen in ondersteuning voor communicatie, verslaglegging lectorenberaad, administratie, PURE database en evenementen.

Ga naar HvA Research Database