dr. ir. J. Kluck (Jeroen)

Lector Water In en Om de Stad
Telefoon:
0639357868
Bij geen gehoor:
0205951454
Email:
j.kluck@hva.nl
Werkadres:
Jakoba Mulderhuis, Rhijnspoorplein 2, 1091 GC Amsterdam
Postadres:
Postbus 1209,1000 BE Amsterdam
Expertise:
Klimaatbestendig inrichten van steden | Water in en om de stad
Ga naar HvA Research Database

Jeroen Kluck, sinds 2008 lector Water in en om de stad, studeerde Civiele Techniek aan de Technische Universiteit in Delft. Aan diezelfde universiteit promoveerde hij in 1997 op een onderzoek naar de stroming en bezinking in bergbezinkbassins.

Jeroen werkte jarenlang als expert Water bij adviesbureau Tauw. Daar adviseerde hij opdrachtgevers over klimaatadaptatie en water in de stad.

Kluck heeft meegewerkt aan een hele reeks modellen om het functioneren van regenwatersystemen en waterketens goed in beeld te krijgen. Hij adviseerde waterschappen en grote en kleine gemeenten over riolering, stedelijk waterbeheer en energie in de waterketen.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database