Drs. L. Kerstens (Lucy)

Manager CET/ Manager Kenniscentrum FBE
Email:
l.kerstens@hva.nl
Werkadres:
Wibauthuis, Wibautstraat 3b, 1091 GH Amsterdam
Postadres:
Postbus 814,1000 AV Amsterdam
Afwezig:
Woensdag

Ga naar HvA Research Database

Lucy Kerstens werkt sinds september 2010 voor CAREM, eerst als coördinator en sinds 2013 als manager van het kenniscentrum. In deze rol leidt zij het kenniscentrum en is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, de onderzoeksstrategie en integriteit, de implementatie van HvA onderzoeksbeleid, de kwaliteitszorg onderzoek, de communicatie en de publicaties. Zij heeft inmiddels bijna 20 jaar ervaring in het hoger onderwijs en zij werkt nauw samen met lectoren en onderzoekers om hun projecten succesvol te laten zijn. Lucy is lid van het facultaire management team en is voor de faculteit portefeuillehouder van het HvA brede strategische instellingsprogramma Onderzoek in onderwijs. Vanuit het kenniscentrum is zij mede-verantwoordelijk voor het professionaliserings aanbod voor onderzoekers.

Lucy was in 2018 nauw betrokken bij de totstandkoming van de samenwerking met Northumbria University, en is momenteel de Research Lead voor de HvA in deze samenwerking. Na haar master behaald te hebben in de Geologie bij de Universiteit van Amsterdam, heeft zij de communicatie opleiding SRM-C voltooid. Lucy heeft vele jaren ervaring in diverse communicatie functies, en heeft tevens een jaar in Engeland gewerkt bij The Centre for Intercultural Training, Farnham Castle. Sinds september 2019 volgt zij de geaccrediteerde opleiding ‘European Certificate programme for Research Management’ volgen, dat aangeboden wordt door de European Association in Research Management and Administration (EARMA).

Lucy is EARMA Travel Grant Awardee 2019 voor de INORMS 2020 conferentie.

Van 1 september 2020 tot en met 31 augustus 2022 is Lucy benoemd tot lid van de EARMA External Relations Committee

Ga naar HvA Research Database