Hogeschool van Amsterdam

dhr.  M.A. Huber (Max) Msc.

Onderzoeker, promovendus, docent
Telefoon:
0621156801
Email:
a.huber@hva.nl
Werkadres:
Muller-Lulofshuis, Wibautstraat 5a, 1091 GH Amsterdam
Postadres:
Postbus 2171,1000 CD Amsterdam
Kamernummer:
05.A04
Expertise:
Outreachend werken | Eropaf! | Professionalisering | Maatschappelijke opvang | OGGz | Herstel | Ervaringsdeskundigheid | Zelfbeheer | WMO | Kwetsbare groepen | Bemoeizorg & voorkomen huisuitzettingen
Afwezig:
Woensdag

Max Huber is senioronderzoeker bij het lectoraat en docent. Hij doet (promotie)onderzoek naar de samenwerking tussen informele en formele partijen gericht op het stimuleren van maatschappelijke participatie in verschillende contexten (wijkteams, buurtvoorzieningen, zelf-beheerde voorzieningen), met specifiek aandacht voor de complexiteit.

Max studeerde in 2009 af als maatschappelijk werker aan de Hogeschool van Amsterdam. Tijdens zijn studie heeft hij werkervaring opgedaan met verschillende vormen van outreachend werken. In 2011 heeft hij de master Social Policy and Social Work in Urban Areas aan de Universiteit van Amsterdam afgerond met een onderzoek naar de handelingsruimte van professionals in de maatschappelijke opvang. Sinds 2009 werkt hij als onderzoeker voor het onderzoeksprogramma Outreachend Werken (vanaf juli 2017 Stedelijk Sociaal Werken geheten) bij de Hogeschool van Amsterdam. Hier heeft hij meerdere onderzoeken in de maatschappelijke opvang en geestelijke gezondheidszorg gedaan, vooral naar zelfbeheer, herstelondersteuning en ervaringsdeskundigheid. Momenteel werkt hij aan een proefschrift over zelfbeheer in de residentiële maatschappelijke opvang en geestelijke gezondheidszorg en is hij als adviseur betrokken bij het Respijthuis Amerbos en Je Eigen Stek. Verder werkt hij als onderzoeker in de Werkplaats sociaal domein Amsterdam, geeft hij onderzoeksbegeleiding aan MWD studenten en is hij betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe bachelor Social Work.

Naast zijn werk bij de HvA is hij van 2009 tot 2014 betrokken geweest bij de stichting Eropaf , onder meer gericht op het voorkomen van huisuitzettingen. Van mei 2011 tot juli 2012 werkte Max als ondersteuner bij twee projecten gericht op beleidsparticipatie van burgers in een kwetsbare positie bij Cliëntenbelang Amsterdam . Max publiceert regelmatig over zijn onderzoek en aanverwante onderwerpen.