M.J. Hofmijster (Mathijs)

lector Optimalisatie in Sportprestatie
Email:
m.j.hofmijster@hva.nl
Werkadres:
Dr. Meurerhuis, Dokter Meurerlaan 8, 1067 SM Amsterdam
Postadres:
Postbus 2165,1000 CD Amsterdam
Ga naar HvA Research Database

Mathijs Hofmijster studeerde in 2004 af in Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit (VU). In 2006 begon hij als post-doc bij de VU en werd vanuit de universiteit één dag per week gedetacheerd als embedded scientist bij de Nederlandse roeibond (de KNRB). In 2009 promoveerde hij op ‘Mechanica en energetica van het roeien’. Na zijn promotie werkte Mathijs vanuit de VU tot 2012 aan een project voor InnoSport*, gericht op het ontwikkelen van sensortechnieken in het roeien. Momenteel werkt Mathijs drie dagen per week als universitair docent aan de VU.

In zijn functie als bijzonder lector Optimalisatie in Sportprestatie neemt Mathijs samen met andere instituten deel aan drie onderzoeksprojecten. Mathijs is hoofdaanvrager en projectleider van het onderzoek ‘Smartview through glass’. Daarnaast is hij co-auteur van de onderzoeken ‘Optimalisatie van trainingsstrategieën’ en ‘Optimalisatie van voortstuwing door en over water’.

Mathijs roeit sinds zijn tiende, later gevolgd door een coachcarrière. Hij heeft een grote passie voor cyclische duursporten én een sterke wens om de wetenschap te verbinden aan de sportpraktijk.

*InnoSport verbindt bedrijven, sport en kennisinstellingen met elkaar om zo innovatieve ontwikkelingen in de (top)sport te realiseren ten behoeve van Olympische sportprestaties.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database