A.J. van der Holst (Ria)

Coördinator Kenniscentrum FBE en CET
Telefoon:
0621156299
Email:
a.j.van.der.holst@hva.nl
Werkadres:
Wibauthuis, Wibautstraat 3b, 1091 GH Amsterdam
Postadres:
Postbus 19123,1000 GC Amsterdam
Afwezig:
Vrijdag

Ga naar HvA Research Database

Ria van der Holst is coordinator and Pure beheerder bij het Kenniscentrum CAREM en ondersteunt Lucy Kerstens, de manager van Kenniscentrum CAREM en de drie lectoraten: Urban Economic Innovation, Digital Commerce en GedifferentieerdHRM bij alle voorkomende administratieve werkzaamheden.

Zij is afkomstig uit het commerciële bedrijfsleven en heeft hiervoor ruim 24 jaar als office manager gewerkt bij een bedrijf dat op eigen initiatief zakelijke bijeenkomsten organiseerde. Haar doel is om als spil in het web een verbindende rol te zijn in de ruimste zin van het woord.

Ga naar HvA Research Database