mw.  dr. I. van Hille (Iteke)

Onderzoeker
Telefoon:
0642825038
Email:
i.van.hille@hva.nl
Werkadres:
Fraijlemaborg, Fraijlemaborg 133, 1102 CV Amsterdam
Postadres:
Postbus 524,1000 AM Amsterdam
Afwezig:
Woensdag

Ga naar HvA Research Database

Iteke van Hille werkt als projectleider en onderzoeker bij het onderzoeksprogramma Urban Technology aan onderzoek naar de maatschappelijke impact van praktijkgericht onderzoek.

In een samenwerking tussen de twee Centres of Expertise Urban Technology en Urban Governance and Social Innovation is de vraag gesteld wat ervoor nodig is om ontwikkelde kennis, producten en samenwerkingen vanuit praktijkgericht onderzoek te borgen in de praktijk. Er wordt daarbij onder andere gekeken naar de rol van de onderzoeker als ondernemer en initiatiefnemer van projecten waarbij samengewerkt wordt met verschillende maatschappelijke partners.

Rol van conveners

Samenwerking tussen verschillende typen organisaties is waar Iteke zich in haar promotietraject lang mee bezig gehouden heeft. Specifiek heeft ze daarbij gekeken naar de rol van conveners, die als intermediaire organisaties een belangrijke rol hebben in het faciliteren van samenwerking. Deze expertise brengt ze nu in, in het werkveld van praktijkgericht onderzoek, waarbij ook veel samengewerkt wordt in coalities met verschillende partners.

Belang van samenwerking

Het belang van samenwerking wordt breed gedragen in vrijwel alle mogelijk denkbare contexten. Samenwerken met verschillende type partners kan echter heel complex zijn. Hoe partners gezamenlijk meerwaarde creëren in complexe contexten en op complexe thema’s houdt Iteke al jaren bezig. In de context van duurzame handel, maar ook in de context van praktijkonderzoek is het belang van goede samenwerking evident: er wordt gewerkt aan maatschappelijk relevante en urgente vraagstukken.

Achtergrond

Iteke heeft een achtergrond in de sociale wetenschappen, met een BSc sociologie van de UvA en een onderzoeksmaster Social Research (specialisatie Organisatiewetenschappen) van de Vrije Universiteit. Iteke heeft enkele jaren in de praktijk gewerkt bij IDH, Sustainable Trade Initiative, en vervolgens een promotietraject doorlopen op de VU. Onderwerp van het promotieonderzoek was de rol van conveners in het organiseren van sector-overschrijdende samenwerking ten behoeve van verduurzaming van internationale handelsketens.

Ervaring en expertise

  • Kwalitatief onderzoek/ praktijkonderzoek
  • Schrijven, analyseren
  • Organiseren van samenwerking tussen heterogene partners
Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database