Hogeschool van Amsterdam

dhr.  Ir. W. van Helmond (Ward)

Email:
w.van.helmond@hva.nl
Werkadres:
Leeuwenburg, Weesperzijde 190, 1097 DZ Amsterdam
Postadres:
Postbus 1209,1000 BE Amsterdam

Ward van Helmond is in maart 2016 begonnen als promovendus bij het lectoraat Forensisch Onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam. In samenwerking met het Nederlands Forensisch Instituut wordt gekeken naar de chemische samenstelling van vingersporen als onderdeel van het project ‘Vingersporen, de bron en verder’. Hierbij wordt gekeken naar profielen van verschillende moleculen die aanwezig zijn in vingersporen zoals aminozuren en vetzuren. Het doel is om de inter- en intrapersoonlijke variabiliteit van de chemische samenstelling van vingersporen te bepalen. Verder wordt er gekeken naar de invloed van donorfactoren zoals onder andere leeftijd, dieet en geslacht op de chemische samenstelling van vingersporen.