P.P. van Hemert (Patricia)

Programmamanager Economisch Vitale Stad
Telefoon:
0611270868
Email:
p.p.van.hemert@hva.nl
Werkadres:
Wibauthuis, Wibautstraat 3b, 1091 GH Amsterdam
Postadres:
Postbus 814,1000 AV Amsterdam
Website:
Lectoraat Ondernemerschap
Ga naar HvA Research Database

Als programmamanager ondernemerschapsonderzoek houd ik me vooral bezig met de ondersteuning aan en kruisbestuiving van onderzoeksprojecten binnen de HvA die zich geheel of gedeeltelijk richten op ondernemerschap. Ondersteuning voor PhD’s en onderzoekers bieden we als Programma Entrepreneurship in de vorm van hulp bij aanvragen van nationale of Europese onderzoeksprojecten en het bieden van opleidingsmogelijkheden.

Kruisbestuiving in het programma Entrepreneurship vindt onder andere plaats tijdens ondernemerschapslunches die tweewekelijks worden georganiseerd in de Venture Studios in het Wibauthuis, waarbij actuele onderzoeksonderwerpen en mogelijkheden op het gebied van onderzoeksondersteuning worden besproken. Hierbij wordt ook nadrukkelijk samenwerking met de andere HvA-speerpunten gezocht. Als project coördinator van het Interreg-project ABCitiEs ben ik daarnaast ook als onderzoeker actief betrokken bij ondernemerschapsonderzoek, mede vanuit het speerpunt Urban Management en lectoraat Urban Economic Innovation, en met name op het gebied van ondernemerschapscollectieven.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database