dr. P.P. van Hemert (Patricia)

Programmamanager Economisch Vitale Stad
Telefoon:
0611270868
Email:
p.p.van.hemert@hva.nl
Werkadres:
Wibauthuis, Wibautstraat 3b, 1091 GH Amsterdam
Postadres:
Postbus 814,1000 AV Amsterdam
Website:
Lectoraat Ondernemerschap
Ga naar HvA Research Database

Patricia van Hemert werkt als institutional coordinator voor de U!REKA University Alliance en is senior onderzoeker bij het Programma Entrepreneurship en Urban Economic Innovation aan de Hogeschool van Amsterdam. De U!REKA University Alliance is gericht op het in Europees verband ontwikkelen van gezamenlijk onderzoek en onderwijs op het gebied van klimaat-neutrale, circulaire en governance thema's.

Patricia heeft een achtergrond in Europese studies begon haar academische carrière met een promotie aan de Vrije Universiteit in Business/Managerial Economics. Ze werkte als researcher en funding advisor op zowel Erasmus Universiteit Rotterdam en Maastricht University. In die tijd heeft ze ook ruime ervaring opgedaan in onderzoek and management voor EU Kaderprogramma-projecten, en nationale opdrachtgevers als Gemeente Amsterdam en KNAW.

Als programmamanager ondernemerschapsonderzoek houdt Patricia zich vooral bezig met de coördinatie van en kruisbestuiving tussen onderzoeksprojecten binnen de HvA die zich geheel of gedeeltelijk richten op ondernemerschap, quintuple helix samenwerking en internationalisering.

Thema's

Ondernemerschap

quintuple helix samenwerking

Internationalisering hoger onderwijs.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database