Hogeschool van Amsterdam

mw.  J.E.M. van den Helder (Jantine)

Promovendus lectoraat Voeding en Beweging
Telefoon:
0621155919
Email:
Werkadres:
Dr. Meurerhuis, Dokter Meurerlaan 8, 1067 SM Amsterdam
Postadres:
Postbus 2165,1000 CD Amsterdam
Kamernummer:
B1.28

Jantine van den Helder is bewegingswetenschapper. Ze is als onderzoeker verbonden aan het lectoraat Gewichtsmanagement, waarbij ze de coördinerend onderzoeker is van het project "VITale AMsterdamse ouderen IN dE stad’ (VITAMINE). Het raakvlak van bewegen en voeding is haar passie. Naast haar werk bij de HvA is ze ook groepsfitness instructeur bij het Universitair Sport Centrum en adviseert ze coaches en sporters.

Als onderzoeker begeleidt Jantine o.a. studenten Voeding en Diëtetiek, Oefentherapie en Fysiotherapie bij hun afstuderen of stage. Hierbij heeft zij de missie om academische vaardigheden en onderzoeksmethoden voor studenten begrijpbaar en toepasbaar te maken. Studenten worden begeleid in de uitvoering van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, waarbij multidisciplinair samenwerken en de inzet van digitale middelen enorm belangrijk zijn.
Jantine haar expertise is het terrein van opzetten en uitvoeren van klinische mensgebonden studies, waarbij zij veel ervaring heeft met regels en wetgeving rond mensgebonden onderzoek en datamanagement.

Jantine is sinds september 2015 werkzaam binnen het Urban Vitality project VITAMINE. Hierbij heeft ze samen met onderzoekers, docenten en studenten interventies ontwikkeld die oudere volwassenen gaan stimuleren om meer te gaan bewegen en om een eiwitrijk voedingspatroon na te streven. In het project werkt ze samen met maatschappelijke (zorg)organisaties en onderzoekers en docenten van Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie en Faculteit Gezondheid. Ze richt zich binnen het project op de opzet en uitvoering van de gerandomiseerde effectstudie (RCT). Hierbij is de vraag of een digitaal ondersteund thuistrainingsprogramma, al dan niet in combinatie met eiwitverrijkte voeding, bij kan dragen aan het verhogen van de functionele fysieke activiteit van oudere volwassenen.
Bij de interventies is sprake van e-health; door middel van m-health (een applicatie) en e-coaching. Zie voor meer informatie het VITAMINE project.

Jantine was voorheen werkzaam in verschillende functies binnen het UMC Utrecht en het VU medisch centrum. Ze heeft tijdens haar studie de hbo-docentenopleiding behaald en werkt al vele jaren als sportinstructeur met verschillende leeftijdscategorieën.
Zie voor meer informatie haar LinkedIn profiel.