Hogeschool van Amsterdam

mw.  dr. A. Haker (Andrea)

Programmamanager Urban Technology
Email:
a.haker@hva.nl
Werkadres:
Leeuwenburg, Weesperzijde 190, 1097 DZ Amsterdam
Postadres:
Postbus 1209,1000 BE Amsterdam
Ga naar HvA Research Database

Andrea Haker is programmamanager van het Centre of Expertise Urban Technology. Het CoE Urban Tech onderzoekt, ontwerpt en realiseert oplossingen voor stedelijke uitdagingen, samen met partners uit de praktijk op de thema’s Energy Transition, Circular Transition, Mobility & Connectivity en Designing Future Cities. Hiermee draagt het programma bij aan duurzame, leefbare en economisch sterke steden van de toekomst.

In haar functie is Andrea verantwoordelijk voor de inhoudelijke ontwikkeling van het Centre of Expertise in samenwerking met partners in het werkveld, bij andere kennisinstellingen en binnen de HvA, en het onderwijs. Tevens leidt zij de ontwikkeling van de interdisciplinaire masteropleiding Urban Technology.

Motivatie

Andrea heeft een grote fascinatie voor Interdisciplinaire vraagstukken, in het bijzonder voor de rol van technologie in een maatschappelijke context. Binnen Urban Technology werken we actief aan het samenbrengen van innovatievragen, multidisciplinaire onderzoeksexpertise, expertise vanuit het werkveld en op het gebied van onderwijs rondom complexe stedelijke vraagstukken. We ontwikkelen, verbinden en verspreiden kennis over en dragen hiermee bij aan een duurzame en inclusieve toekomst voor onze steden.

Werkte eerder aan..

Andrea heeft Biologie gestudeerd in Duitsland en is gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam op het gebied van moleculaire microbiologie. Aan de UvA was zij o.a. als opleidingsdirecteur verantwoordelijk voor de kwaliteit en (door)ontwikkeling van de interdisciplinaire masteropleidingen MSc Forensic Science en MSc Information Studies. Zij werkte voor het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (UvA) en was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe opleidingen op het gebied van Game Studies en Data science.

In 2016 maakte Andrea de overstap naar de Hogeschool van Amsterdam, waar zij tot 2018 opleidingsmanager 2e graads lerarenopleidingen exact/beroepsonderwijs was. In 2019 werd zij programmamanager van het CoE Urban Tech.

Ervaring en expertise

  • Verbinding onderzoek-onderwijs-beroepspraktijk
  • Expert ontwikkelen interdisciplinair onderwijs

Ga naar HvA Research Database