Hogeschool van Amsterdam

dhr.  Dr. J. Gradener (Jeroen)

Docent/Onderzoeker

Jeroen is in 1994 afgestudeerd als cultuurpsycholoog aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Sindsdien is hij actief geweest als publicist, adviseur en programmamaker op het terrein van integratie, sociaal beleid en cultuurpolitiek. In 2001 werd hij in deeltijd docent Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) aan de AVANS Hogeschool. Eind 2006 maakte hij de overstap naar CMV aan de Hogeschool van Amsterdam, waar hij tot eind 2009 tevens betrokken was bij de ontwikkeling en uitvoering van de Master Social Work.

De interesses van Jeroen liggen op het snijvlak van samenlevingsopbouw, professionalisering en methodiekontwikkeling. Momenteel voert hij promotieonderzoek uit naar de legitmiteit van opbouwwerk/community development  legitimatiekader voor opbouwwerkpraktijken. Op ad hoc basis is hij actief bij trainingen van (opbouwwerk-)professionals en projecten binnen het lectoraat Culturele en Sociale Dynamiek.