Y.R. Goedhart (Yoram)

Promovendus
Email:
y.r.goedhart@hva.nl
Werkadres:
Postadres:
Postbus 2557,1000 CN Amsterdam
Ga naar HvA Research Database

Werkt aan..

Yoram Goedhart werkt sinds januari 2023 als promovendus binnen het lectoraat Forensisch Onderzoek. In zijn promotietraject doet hij onderzoek naar de dynamiek van DNA- en vingersporen. In dit onderzoek wordt, in samenwerking met het Nederlands Forensisch Instituut en de Politie Academie, onderzocht hoe het zoeken naar, selecteren van, en interpreteren van sporen op de plaats delict verbeterd kan worden. Hierbij wordt specifiek gefocust op delicten in woningen. Wanneer er bijvoorbeeld is ingebroken, hoe vinden we dan specifiek die sporen die gerelateerd zijn aan de inbraak? En wat is de invloed van de aanwezige sporen die de bewoners zelf hebben achtergelaten?

Motivatie

Het vinden van relevante sporen is van groot belang voor de aanpak van criminaliteit. Echter worden er regelmatig sporen veiliggesteld en geanalyseerd die niets met het misdrijf te maken hebben, terwijl belangrijke delictgerelateerde sporen achterblijven op de plaats delict. Hierdoor kunnen potentieel oplosbare zaken niet worden opgehelderd of op een verkeerd spoor terechtkomen. Door meer kennis te verkrijgen over waar de kansrijke en meest relevante sporen gevonden kunnen worden, wordt het onderzoek op de plaats delict versterkt.

Werkte eerder aan..

Yoram heeft cum laude de master Forensic Science en de bachelor Psychobiologie afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Hier heeft hij zich gespecialiseerd in de moleculaire en forensische biologie. Hij heeft onder andere onderzoek gedaan naar de degradatie van menselijke haren en hoe forensische methodes kunnen bijdragen aan het onderzoek naar cultureel erfgoed bij het Rijksmuseum. Na zijn studie heeft hij twee jaar gewerkt bij het Nederlands Forensisch Instituut als rapporteur van het forensisch DNA-onderzoek op bronniveau.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database