Hogeschool van Amsterdam

mw.  Drs. N. Goudswaard-van Zundert (Nanda)

Onderzoeker, docent, coördinator

Drs. Nanda Goudswaard-van Zundert is op dit moment docent en onderzoeker bij HBO-Rechten op het gebied van management en organisatie. Hiervoor was zij als programmamanager, projectmanager en adviseur gedetacheerd bij kleine en middelgrote gemeenten binnen Nederland.

Nanda heeft Bestuurs- en organisatiewetenschap gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Tijdens haar studie heeft zij stage gelopen bij Berenschot Procesmanagement en Careyn (voorheen Thuiszorg Nieuwe Waterweg-Noord). Haar afstudeeronderzoek heeft zij verricht aan de Universiteit Utrecht. Hierbij heeft zij onderzoek gedaan naar de belangrijke aspecten van loopbaanontwikkeling voor professionals van de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap.

Binnen de bachelor HBO-Rechten is zij verantwoordelijk voor de vakken Organisatiekunde, Juridische kwaliteitszorg en het project Recht in Bedrijf. Zij doet onderzoek binnen het programma Legal Management. Nanda verricht onderzoek op het terrein van de organisatie van juridische dienstverlening, in samenwerking met de rechtspraktijk, studenten en andere onderzoekers. Op dit moment werkt zij mee aan het onderzoek de Atlas van de rechtspraktijk.