Hogeschool van Amsterdam

mw.  J.G. Goosen (Hanneke) Msc.

Docent Toegepast Psychologie, Onderzoeker Armoede Interventies

Hanneke Goosen is sociaal psycholoog en werkt als onderzoeker bij het lectoraat Armoede Interventies en als docent bij de opleiding Toegepaste Psychologie. Daarnaast werkt ze als PhD kandidaat bij de Universiteit Leiden. Hanneke houdt zich in haar onderzoeken bezig met het toepassen van inzichten uit de gedragswetenschappen bij armoede- en schuldenproblematiek. Haar promotieonderzoek gaat specifiek over de gevolgen van financiële stress voor cognitief vermogen en financieel gedrag en het ontwerpen van interventies om mensen die deze stress ervaren beter te kunnen helpen. Ze verzorgt daarnaast colleges over gedragseconomie en gedragsverandering en leert studenten over praktijkgerichte onderzoeksmethoden.