dr. R.C. van Geuns (Roeland)

Emeritus lector Armoede Interventies
Email:
r.van.geuns@hva.nl
Werkadres:
Muller-Lulofshuis, Wibautstraat 5a, 1091 GH Amsterdam
Postadres:
Postbus 2171,1000 CD Amsterdam
Expertise:
Professionalisering | Effectiviteit uitvoering | Schuldhulpverlening | Armoedebestrijding | Reïntegratie | Bijstand
Website:
Lectoraat Armoede Interventies
Ga naar HvA Research Database

Dr. Roeland van Geuns (1954) was begin jaren 80 medeoprichter van onderzoek- en adviesbureau Regioplan in Amsterdam en heeft zich de afgelopen dertig jaar ontwikkeld tot specialist op het terrein van de sociale zekerheid in de meest brede zin van het woord. Daarbinnen heeft hij altijd veel aandacht besteed aan de beleidsterreinen waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn: bijstand, armoedebestrijding, schuldhulpverlening en delen van het welzijnsbeleid.

Roelands passie voor het publieke belang komt vooral voort uit een grote betrokkenheid bij de positie van mensen die buiten hun schuld buiten de arbeidsmarkt zijn komen te staan. Het zoeken naar wegen om weer mee te doen aan en in de maatschappij is daarbij steeds leidraad geweest. De afgelopen paar jaar heeft Roeland zich daarbij vooral gericht op vraagstukken van effectiviteit en professionalisering alsmede op de vraag hoe de ontwikkelingen en vooruitgang op deze beide aspecten elkaar wederzijds kunnen bevruchten.

Op basis van de constatering dat we nog volstrekt onvoldoende weten over welk soort interventies wel en niet effectief zijn voor welke burgers, is Roeland samen met een aantal andere adviseurs, verenigd in het Gilde Re-integratie en Gilde Schuldhulpverlening op zoek gegaan naar die effectieve interventies en methodieken. Deze zoektocht heeft ertoe geleid dat in samenspraak met uitvoerders een begin is gemaakt met het leggen van een kennisvloer waarop de wereld van re-integratie en schuldhulpverlening kunnen voortbouwen bij het verder ontwikkelen van aannemelijk effectieve interventies en daarna het daadwerkelijk onderzoeken daarvan op hun effectiviteit.

Uiteindelijk moeten dergelijke ontwikkel- en onderzoekstrajecten leiden tot een effectievere uitvoeringspraktijk n wanneer de ontwikkelde kennis wordt teruggeploegd in het onderwijs - tot betere opleidingen en daardoor tot betere professionals.

Roeland was vanaf 1 april 2012 tot september 2022 lector Armoede Interventies bij Kenniscentrum Maatschappij en Recht (KMR).

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database