M.J. van Gent (Marije) MSc

Senior Onderzoeker | Promovendus
Telefoon:
0615270076
Email:
m.j.van.gent@hva.nl
Werkadres:
Wibauthuis, Wibautstraat 3b, 1091 GH Amsterdam
Postadres:
Postbus 2171,1000 CD Amsterdam
Expertise:
Onderzoek, gedragsverandering, duurzaamheid
Afwezig:
Woensdag, Donderdag

Social media:
Website:
Psychologie voor een Duurzame Stad
Ga naar HvA Research Database

Marije van Gent is van origine socioloog en deed toegepast onderzoek op verschillende beleidsterreinen. Sinds 2010 richt zij zich al meer op thema duurzaamheid en duurzaam gedrag. Als kwartiermaker heeft zij bij de Hogeschool van Amsterdam het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad opgezet. Zij werkt hier nu als senior onderzoeker om door middel van gedragsonderzoek de transitie naar een duurzamere levensstijl te versnellen. Als onderwijsontwikkelaar heeft ze bijgedragen aan de Master Klimaatpsychologie en -gedrag en het vak Klimaat & Gedrag bij de opleiding Toegepaste Psychologie.

Ze ontving in 2021 een NWO-promotiebeurs om onderzoek te doen naar ambivalentie ten aanzien van milieuonvriendelijke gedragingen. De onderzoeksvraag is of het ervaren van ambivalentie ingezet kan worden om mensen te prikkelen zich anders te gaan gedragen. Onder welke voorwaarden en voor wie draagt ambivalentie bij aan milieuvriendelijker gedrag?

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database